SOCOTEC WE DOEN WAT WE ZEGGEN Wagenpark Aardbol Energielabel Energielabel huizen Pand

SOCOTEC

Lees meer

WE DOEN WAT WE ZEGGEN

Lees meer

Wagenpark

Wagenpark

Aardbol

Energielabel

Energielabel huizen

Pand

Actueel

Vacature - EnergiePrestatie Adviseur

Wil jij graag aan de slag in een inspirerende omgeving, waar we doen wat we zeggen? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar EP-adviseurs voor het werkgebied: Noordoost-Nederland.  Lees meer....

Nieuwe vestigingsdirecteur Invent

Op 14 november jl. is Jan Drenth gestart in zijn nieuwe functie als vestigingsdirecteur bij Invent. Hij is hiermee verantwoordelijk voor alle activiteiten van Invent en neemt het roer over van Joop Eising. Lees meer....

Uitfasering EFG-labels

Eind juni 2022 zijn er prestatieafspraken gemaakt door Aedes, Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening voor de opgave tot en met 2030. Lees meer....

Na ruim 23 jaar draagt Joop Eising het stokje over

Op 31 oktober jl. was het dan zover. Na ruim 23 jaar aan het roer te hebben gestaan van Invent draagt Joop Eising vol vertrouwen het stokje over. Toen hij in 1999 begon in dit vak, was duurzaam bouwen nog... Lees meer....

Binnenkort beschikbaar: subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan kunt u vanaf oktober gebruik maken van een nieuwe Subsidieregeling. Lees meer....

Verduurzaamheidsplannen minister Hugo de Jonge

Op 1 juni jl. presenteerde minister de Jonge de verduurzaamheidsplannen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het doel van de nieuwe plannen is het versnellen van het verduurzamen van bestaande woningen. Lees meer....

Invent gaat de volgende fase in als onderdeel van CAG Groep

PERSBERICHT - De vennootschappelijke entiteiten van Invent, bestaande uit de firma’s Invent Advies B.V. en Kwaliteitborg B.V., worden onderdeel van CAG uit Reeuwijk. Lees meer....

Binnenkort vindt de Corporatiedag 2022 plaats

Op 19 mei vindt de Corporatiedag plaats, welke wordt georganiseerd door Vabi Software, Ortec Finance en Bryder. Op 16 t/m 18 mei kunt u ca. 20 kennissessies bijwonen in een online omgeving. Lees meer....

Uitreiking energielabel bij het energiezuinigste pand in Assen

Ultraware werkt al 20 jaar aan de mooie klantprojecten, waar zij maatwerk software leveren om onder meer bedrijfsprocessen eenvoudiger te maken. Ultraware streeft erna om duurzame oplossingen te bieden aan bedrijven, maar ook onderwijsinstellingen. Lees meer....

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen

Op 1 april opent er een subsidieregeling voor particuliere verhuurders en institutionele beleggers om ze de gelegenheid te bieden om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van gereguleerde huurwoningen. Lees meer....

Update - Verhuurdersheffing voor RVV trajecten

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement.  Lees meer....

Publicatie Milieu en Energielijst 2022

De overheid wil ondernemers stimuleren om te investeren in onder meer energiebesparende maatregelen. U kunt als ondernemer gebruik maken van het belastingvoordeel dat is vastgesteld voor uiteenlopende maatregelen. Lees meer....

Stand van zaken Energielabel C kantoren

Zoals wellicht bekend is het per 1 januari 2023 verplicht dat kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hieraan, maar er moet nog het nodige gebeuren. Lees meer....

Lenen voor energiezuinig of energieneutraal huis

Wanneer u een huis koopt in 2022 dan zijn er een aantal voordelen die van kracht zijn wanneer u een energiezuinig of energieneutraal huis koopt. Lees meer....

Uitstel Omgevingswet door Minister de Jonge

Op 1 februari 2022 heeft Minister de Jonge voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening te kennen gegeven dat de hij de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren. Lees meer....

Uitstel toepassing NEN 2580 naar eind 2022

Op basis van de Woningwet moeten Woningcorporaties hun vastgoed waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. De deadline voor het waarderen van vastgoed, volgens de NEN 2580, is met een jaar uitgesteld.  Lees meer....

Advertentieplicht energielabel voor al het vastgoed

Per 1 januari 2022 is het verplicht dat een geldig energielabel wordt vermeld in de advertentie, waarin een woning te koop of te huur wordt aangeboden.  Lees meer....

RVV Verduurzaming opent weer in 2023

Het loket voor het aanvragen van de RVV regeling was open voor aanmeldingen van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Via de RVV Verduurzaming kunnen verhuurders korting krijgen op de verhuurdersheffing, wanneer zij investeren in woningverduurzaming. Lees meer....

Training Vabi Assets Energie aan Woonservice

Onlangs heeft een aantal medewerkers binnen Woonservice een training gevolgd bij Invent, waar de toepassing van Vabi Assets Energie in relatie tot NTA 8800 centraal stond.  Lees meer....

Energielabel aanvragen voor uw woning of bedrijfspand

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van... Lees meer....

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant