Wil jij graag aan de slag in een inspirerende omgeving, waar we doen wat we zeggen? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar EP-adviseurs voor het werkgebied: Noordoost-Nederland. 

Eind juni 2022 zijn er prestatieafspraken gemaakt door Aedes, Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening voor de opgave tot en met 2030.

Op 14 november jl. is Jan Drenth gestart in zijn nieuwe functie als vestigingsdirecteur bij Invent. Hij is hiermee verantwoordelijk voor alle activiteiten van Invent en neemt het roer over van Joop Eising.

Op 31 oktober jl. was het dan zover. Na ruim 23 jaar aan het roer te hebben gestaan van Invent draagt Joop Eising vol vertrouwen het stokje over. Toen hij in 1999 begon in dit vak, was duurzaam bouwen nog nauwelijks een thema.

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan kunt u vanaf oktober gebruik maken van een nieuwe Subsidieregeling.

Op 1 juni jl. presenteerde minister de Jonge de verduurzaamheidsplannen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het doel van de nieuwe plannen is het versnellen van het verduurzamen van bestaande woningen.

PERSBERICHT - De vennootschappelijke entiteiten van Invent, bestaande uit de firma’s Invent Advies B.V. en Kwaliteitborg B.V., worden onderdeel van CAG uit Reeuwijk.

Op 19 mei vindt de Corporatiedag plaats, welke wordt georganiseerd door Vabi Software, Ortec Finance en Bryder. Op 16 t/m 18 mei kunt u ca. 20 kennissessies bijwonen in een online omgeving.

Ultraware werkt al 20 jaar aan de mooie klantprojecten, waar zij maatwerk software leveren om onder meer bedrijfsprocessen eenvoudiger te maken. Ultraware streeft erna om duurzame oplossingen te bieden aan bedrijven, maar ook onderwijsinstellingen.

Op 1 april opent er een subsidieregeling voor particuliere verhuurders en institutionele beleggers om ze de gelegenheid te bieden om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van gereguleerde huurwoningen.

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. 

De overheid wil ondernemers stimuleren om te investeren in onder meer energiebesparende maatregelen. U kunt als ondernemer gebruik maken van het belastingvoordeel dat is vastgesteld voor uiteenlopende maatregelen.

Zoals wellicht bekend is het per 1 januari 2023 verplicht dat kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hieraan, maar er moet nog het nodige gebeuren.

Wanneer u een huis koopt in 2022 dan zijn er een aantal voordelen die van kracht zijn wanneer u een energiezuinig of energieneutraal huis koopt.

Op 1 februari 2022 heeft Minister de Jonge voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening te kennen gegeven dat de hij de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren.

Per 1 januari 2022 is het verplicht dat een geldig energielabel wordt vermeld in de advertentie, waarin een woning te koop of te huur wordt aangeboden. 

Het loket voor het aanvragen van de RVV regeling was open voor aanmeldingen van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Via de RVV Verduurzaming kunnen verhuurders korting krijgen op de verhuurdersheffing, wanneer zij investeren in woningverduurzaming.

Onlangs heeft een aantal medewerkers binnen Woonservice een training gevolgd bij Invent, waar de toepassing van Vabi Assets Energie in relatie tot NTA 8800 centraal stond. 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt om het gemeentehuis Zuidwolde (dr) te verduurzamen. Op maandag 6 september is hier de laatste stap in gezet. Invent heeft in dit proces ook een bijdrage mogen leveren.

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Dan is er goed nieuws. Per 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 wordt er een subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) beschikbaar gesteld. 

Vorig jaar heeft Bouwonderneming Gebroeders Benus Invent om advies gevraagd voor de realisatie van 15 NOM-woningen in Musselkanaal.

Het ministerie (BZK) hebben besloten dat de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) voor 2021 op 1 oktober sluit.

Als onderdeel van het ‘Experiment Krewerd’ is Invent als adviseur betrokken om alle deelnemende woningen in Krewerd te inspecteren en te voorzien van advies hoe het gasverbruik terug gedrongen kan worden.

Op basis van de Woningwet moeten Woningcorporaties hun vastgoed waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. De deadline voor het waarderen van vastgoed, volgens de NEN 2580, is met een jaar uitgesteld. 

In opdracht van Woonborg hebben we onlangs luchtdichtheidsmeting mogen uitvoeren voor 36 woningen. Een uniek project waar we nauw hebben samengewerkt met Hunebouw.

Op 20 en 27 mei van 9:00 uur tot 13:00 uur vindt de Vabi Corporatiedag plaats. De Ortec Finance en Vabi Corporatiedag is één van de leukste en best bezochte events voor medewerkers van woningcorporaties. Ook dit jaar vindt de Corporatiedag online plaats. 

Per 1 juli 2021 wordt de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd.

Voor het opstellen van een EnergiePrestatie-berekening gebruiken we software dat hierop is ingericht. Afhankelijk van de aanvrager passen we de software Uniec3 toe. 

Invent voert in opdracht van onder meer bouwbedrijven diverse bouwfysische metingen en inspecties uit voor woningen of gebouwen.

De nieuwe Vabi Assets Energie NTA 8800 is beschikbaar. Met de versie 8.1 is het mogelijk om vanuit een database bij opdrachtgevers de EnergiePrestatieberekeningen op te stellen en te registreren

Per 1 januari wordt de EnergiePrestatie van een gebouw vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800. Een gebouw scoort op drie samenhangende indicatoren:

Op 23 februari om 14.30 uur tot 15.30 uur organiseert samenwerkingspartner Afdichtingindebouw een Webinar. Invent is gedurende het Webinar uitgenodigd als gastspreker. Tijdens het Webinar vertelt Invent u meer over het projectdossier. Dit is een dossier met bewijslast volgens de BENG-eisen.

Invent is een samenwerking aangegaan met Movin’U. Op 18 januari jl. is de samenwerking met Movin’U officieel beklonken. Door een samenwerking aan te gaan, wordt het voor Invent mogelijk om vastgoeddata op ieder gewenst moment online te raadplegen en aan te passen.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

RVV verduurzaming

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) Verduurzaming gaat vanaf 1 juli 2021 opnieuw open. Inventariseer uw projecten op tijd en neem tijdig contact op met uw EPA-adviseur.

Via een publicatie in de staatscourant op 5 november jl. is officieel vastgesteld dat de nieuwe methode voor de energielabeling per 1 januari 2021 ingaat. Geen vereenvoudigd label, maar wel een gedegen berekening, controle en inmeting op locatie van het bouwwerk/gebouw.

NTA 8800 gaat door

Per 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek NTA van kracht. Dit houdt onder meer in dat er vanaf 1 januari 2021 een meer uitgebreide opname door een vakbekwame energieadviseur aan huis nodig is.

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. De meest gestelde vraag die wij hierover ontvangen is: ‘welke bewijslast moeten we aanleveren, zodat er een energielabel kan worden op gemaakt’? Graag geven wij u hiervoor een aantal praktische tips.

De energieprestatie voor nieuwbouw vastgelegd aan de hand van de volgende vier eisen:

Invent heeft maatregelen getroffen om veilig en gezond inspectie- en controle werkzaamheden bij gebouwbezoeken uit te kunnen voeren. Wij willen deze maatregelen graag met u delen.

WMD is de drinkwaterleverancier in Drenthe. Zij leveren betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan bijna half miljoen inwoners in 11 Drentse gemeenten. Dit doen zij op een verantwoorde en duurzame manier. Op 27 augustus 2019 is het project gestart om het regiokantoor Assen van WMD te verduurzamen. 

Opdrachtgever Zorgroep Noorderboog had de wens om de twee gebouwen aan de Reestlaan 4 t/m 98 in Meppel te renoveren. Na een intensief bouwteamtraject is de opdrachtgever erin geslaagd om een ambitieus plan te ontwikkelen binnen de gestelde kaders. 

Goed nieuws aangaande de EPA NTA 8800 software. De software van Vabi voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen heeft de attestering met goed gevolg doorlopen. De markt heeft hiermee voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe methodiek, die op 1 januari 2021 ingaat.

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming gaat vanaf 1 januari 2021 opnieuw open met een budget van € 150 miljoen. Dat blijkt uit een recente kamerbrief van minister Ollongren.

Invent Advies genomineerd voor Drentse ondernemer 2020

Op 16 juni jl. kreeg Invent Advies het positieve nieuws te horen. Uit de maar liefst 153 bedrijven zijn inmiddels de 10 genomineerden gekozen die gaan strijden om de titel ‘Drentse Onderneming van het Jaar 2020’. Op 22 juni werd het officieel bekend gemaakt via een persbericht van de stichting Drentse Onderneming.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Scobe Academy werken samen om een aantal gemeenten te vragen naar hun voortgang en ervaringen met de portefeuilleroutekaart. Zo kwam ook de gemeente Oldambt aan bod, waar ze voortvarend aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van hun gemeentelijk vastgoed.

Op 25 mei is de stichting KEGO opgericht. KEGO neemt het stokje over van FedEC om het huidige epa-adviesplatform.nl klaar te maken voor de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen volgens de NTA 8800 die per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Ter voorbereiding neemt KEGO per 1 juli het platform al over.

Onlangs interviewde Invent Herbert Dijkstra, sportcommentator bij de NOS, voormalig topsporter en ambassadeur van de Expeditie Energieneutraal Wonen. Na een ingrijpende verbouwing heeft hij nu een duurzame woning.

Met hulp van Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft het buurtteam 'De Fledders' een plan opgesteld dat gericht is op het verkrijgen van een onafhankelijk advies tot het verduurzamen en/of energieneutraal maken van de woningen in Vries.

Vandaag, 20 mei 2020, was het dan zover. Een uitbreiding van de samenwerking tussen Vabi en Invent werd bekrachtigd met het ondertekenen van een nieuwe partnerovereenkomst.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl