De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft een brief geschreven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Hieronder zijn er een aantal belangrijke punten uitgehaald.


Wilt u de volledige brief lezen, klik dan op deze link.

Tijdens het Algemeen Overleg duurzaam bankieren op 10 december en op 8 juni heeft PvdA lid Nijboer verzocht om nader in te gaan op hypotheekverstrekking in relatie tot verduurzaming van de woning en te bezien of er momenteel knelpunten zijn bij de financiering ter verduurzaming van de woning. Tevens heeft PVV lid van Dijck gevraagd om preciezer te kijken naar hypotheken waar bij verkoop van de woning een boeterente verschuldigd is.

Meer informatie over een hogere hypotheek kunt u ook hier vinden.

Energiemaatregelen

In 2014 is expliciet gekeken naar de manier waarop de hypotheeknormen op verantwoorde wijze energiebesparing kunnen faciliteren. Dit heeft vorm gekregen in de ministeriële regeling hypothecair krediet. Een consument kan €9.000,- extra lenen bovenop de maximale hypotheek voor financieren van energiebesparende maatregelen. Het bedrag dat buiten de inkomenstoets mag worden gelaten bij de financieren van nul-op-de-meterwoningen is verhoogd van €13.500,- naar maximaal €25.000,-. Tot nu toe wordt er weinig gebruik gemaakt van deze opties. Veel consumenten blijken terughoudend om een lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Hier speelt mee dat consumenten niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming en de voordelen van energiebesparende maatregelen onderschat. Met de introductie van het indicatieve energielabel eerder dit jaar zal naar verwachting de belangstelling van consumenten toenemen.

In aanvulling van bovenstaande mogelijkheden om via de hypotheek extra te lenen, kan ook gebruik gemaakt worden van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). In 2015 zijn er een aantal verbeteringen aangebracht in het fonds. Dit heeft geleid tot een sterke stijging sinds begin 2015: in de eerste drie maanden van 2015 ruim 600 leningen aangevraagd tegenover 850 over het gehele jaar 2014.

Boete bij verkoop

In veruit de meeste gevallen zal een consument bij verkoop van de woning zijn hypotheek kunnen aflossen zonder dat hij of zij een vergoedingsrente hoeft te betalen. Hypotheekverstrekkers lopen hierdoor inkomsten mis omdat bij de verkoop de resterende rentebetalingen over de looptijd niet meer voldaan hoeven te worden. Dit risico dekken hypotheekverstrekkers vaak af door vooraf een opslag op de hypotheekrente te rekenen. Kredietverstrekkers moeten de ruimte hebben om hypotheekproducten te ontwikkelen en voorwaarden te introduceren waarvan zij verwachten dat die aansluiten bij de behoefte van de consument. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet erop toe dat de kredietaanbieder de consument volledig, niet misleidend en op een begrijpelijke manier informeert en op de hoogte stelt van de relevante kosten en risico’s van het product dat hij aanbiedt.

Al met al lijkt er dan ook geen aanleiding om bij hypotheken te streven naar verdere standaardisatie van productvoorwaarden. Hierbij speelt mee dat de laatste jaren veel is ingegrepen in de hypotheekmarkt en het daarom niet verstandig lijkt om de markt op dit moment te belasten met een standaardisatietraject.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl