Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 8242

Van EPC en Ei naar kWh/m2

Op dit moment wordt er door diverse partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een “nieuwe” nationale bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak, NTA 8800. De ontwikkeling is in volle gang.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de NTA. Zo moet de methode bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) en aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. 

De nieuwe bepalingsmethode is van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en op zowel woningen als utiliteit. Een wijziging ten opzichte

invent

van de huidige methoden is de overstap van de dimensieloze indicatoren EPC en Ei naar een zuiver fysische indicator, namelijk kWh/m2. 

Met behulp van NTA 8800 moet worden berekend of aan de eisen wordt voldaan. Eisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen worden rechtstreeks opgenomen in wet- en regelgeving of instrumenten van de overheid.

Ook andere nieuwe berekening en toetsingsindicatoren zoals de Rapportage Netto Warmtevraag worden al gebaseerd op kWh/m2.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op www.gebouwenergieprestatie.nl.