Minister Blok heeft in een brief aan de tweede kamer aangekondigd dat kantoren vanaf 1 januari 2023 verplicht een label C moeten hebben. Bovendien is de verwachting dat dit nog maar het begin is en dat kantoren in 2030 label A moeten hebben en vanaf 2050 volledig “aard”gasloos moeten zijn.


Daarnaast heeft het VN-Klimaatpanel Intergouvernementele Plan tegen Klimaatverandering (IPCC) op maandag 8 oktober 2018 een rapport gepresenteerd naar aanleiding van het klimaatakkoord 2015. Hieruit blijkt dat drastische maatregelen op korte termijn nodig zijn om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Dit biedt een enorme kans om niet alleen naar het verplichte label te kijken, maar ook naar andere belangrijke punten. Als het gebouw toch onder de loep moet worden genomen, waarom zou u dan alleen kijken naar energie. Het comfort en de gezondheid van het personeel bepaalt de productie en daarmee grotendeels de omzet. Door een volledige gebouwscan krijgt u een compleet overzicht. Er wordt hierbij niet alleen naar de punten gekeken waarbij gescoord wordt op het energielabel, maar ook gekeken hoe de gezondheid en het comfort van de medewerkers kan worden verbeterd.

Wij kunnen u een volledige doorkijk geven naar 2050 voor uw kantoor:

Energielabel (EPA-U)

Het energielabel laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A voor bestaande bouw en A++++ voor nieuwbouw (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Maatwerkadvies (BRL9500-04)

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. De kwaliteit van dit energieadvies is geborgd en kan alleen worden opgesteld door een bedrijf dat volgens de BRL9500-04 gecertificeerd is.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een duidelijk overzicht van de huidige energieprestatie van uw bedrijfspand.
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet Milieubeheer.
  • Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energienota, een comfortabeler pand en een gezonder binnenklimaat.

Lees ook: Erkende maatregelen voor energiebesparing sinds 1 januari 2018 van kracht

CO2 prestatieladder middels de Milieubarometer

  De milieubarometer is een online tool waaruit een duidelijk overzicht ontstaat over hoe een bedrijf scoort op het gebied van milieu. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een CO2-footprint. Onderstaand enkele voorbeelden hoe de resultaten worden weergegeven.

invent advies milieumeter grafiek

invent advies milieumeter

Verplichte maatregelen

 Lees ook: geld besparen met erkende energiemaatregelen

Controle

Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle daarop wordt uitgevoerd door gemeenten en omgevingsdiensten.

Wist u dat: uw personeel gemiddeld 10x beter presteerd in een gezondere werkomgeving

En moet alles dan gelijk gebeuren? Nee, het belangrijkste is dat het plan van aanpak klaar is.

Veel meer informatie kunt u altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant