De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming gaat vanaf 1 januari 2021 opnieuw open met een budget van € 150 miljoen. Dat blijkt uit een recente kamerbrief van minister Ollongren.

Subsidiebudget voor CO2-reductie

De RVV Verduurzaming opende in 2019 voor het eerst om de energieprestaties van huurwoningen te verbeteren. De regeling sloot na een half jaar openstelling, doordat het budget in april van dat jaar al werd overschreven. Er leek pas budget vrij te komen in 2022, maar daar komt nu verandering in.

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en om de bouwsector te ondersteunen in coronatijd, wordt de RVV Verduurzaming opnieuw geopend per 1 januari 2021. Het totale budget is € 150 miljoen voor deze verduurzamingsopgave.

Wat is de RVV Verduurzaming?

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij u als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op uw verhuurderheffing. U komt in aanmerking wanneer u investeert in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verbetering van de Energie-Index (EI) van de woning. De belangrijkste voorwaarden voor de RVV Verduurzaming zijn:

  • De woning heeft na renovatie minimaal Energie-Index B (≤1,4) én maakt minimaal drie stappen in de Energie-Index.
  • De verwachte Energie-Index na renovatie wordt nauwkeurig berekend. Een kleine afwijking kan leiden tot afwijzing.
  • Er is een minimale investering per woning.
  • Binnen drie jaar na de beschikkingsdatum is het verduurzamingstraject volledig afgerond.

Nijestee nieuwe situatie verkleind

Invoering NTA in 2021

Woningen moeten een recent afgemelde Energie-Index hebben. Op het moment van aanvraag mag deze niet ouder zijn dan zes maanden. Vanwege de invoer van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800 per 1 januari 2021, en het verwachte capaciteitsprobleem is het noodzakelijk direct in actie te komen!

Interesse?

Wilt u weten wat de subsidiekansen van de RVV Verduurzaming voor uw organisatie zijn? Neem dan contact op.

Bron: Subvention

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant