Goed nieuws aangaande de EPA NTA 8800 software. De software van Vabi voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen heeft de attestering met goed gevolg doorlopen. De markt heeft hiermee voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe methodiek, die op 1 januari 2021 ingaat.

Betrouwbare uitkomsten

Om de betrouwbaarheid van de berekeningen aan te tonen, heeft Vabi, samen met andere softwareleveranciers, een uitgebreid valideringstraject doorlopen. Alle softwarepakketten ondergaan hierbij honderden zogenaamde “EDR” testen. Hiermee kunt u de resultaten uit de software valideren en onderling vergelijken. Zo borgt u dat de softwarepakketten door verschillende interpretaties verschillende uitkomsten genereren. Deze testen zijn nu positief afgerond.

Daarnaast moet de software en ook Vabi, net als de partijen die energielabels afgeven of hier opleidingen over geven, worden geattesteerd. De software is geattesteerd volgens de BRL 9501. Vabi heeft deze attestering met goed gevolg doorlopen! We zijn erg blij met het resultaat van onze inspanning. Hiermee ronden we een lang en intensief traject af en gaan we verder met het aanpassen van de overige functionaliteiten in onze software. Zo zal Vabi Assets Energie, aangepast aan de NTA 8800, in de tweede helft van het jaar beschikbaar komen.

Gegarandeerd voldoen aan de BENG eisen

Omdat de software vanaf 1 juli gecertificeerd is, kunt u nu met zekerheid bepalen met welke uitgangspunten u kunt voldoen aan de nieuwbouw BENG eisen die vanaf 1 januari gelden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ook als nieuwere versies andere resultaten opleveren, kunt u deze versie tot en met juni 2021 gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zo voorkomt u verrassingen achteraf. Andere rekenresultaten kunnen veroorzaakt worden door aanpassingen in (de interpretatie van) de methodiek of het doorvoeren van verbeteringen. Mocht u dus met een nieuwere versie met dezelfde uitgangspunten de BENG eisen niet meer halen, dan kunt u altijd weer terugvallen op deze versie.

Software vanaf 1 juli beschikbaar

Vanaf 1 juli kan iedereen dus aan de slag met de NTA 8800! Met deze versie kunt u:

  • Toetsen of een nieuwbouwproject voldoet aan de BENG eisen (de BENG eisen worden automatisch berekend)
  • Spelen met maatregelen om aan de eisen te voldoen
  • Het NTA 8800 label voor een woning of gebouw automatisch laten berekenen

20200107 NTA 8800 software

De software is vanaf 1 juli te downloaden via de website van Vabi.

Aanvullende informatie

Wilt u graag meer informatie ontvangen over de nieuwe methodiek of de werking van de software, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant