WMD is de drinkwaterleverancier in Drenthe. Zij leveren betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan bijna half miljoen inwoners in 11 Drentse gemeenten. Dit doen zij op een verantwoorde en duurzame manier. Op 27 augustus 2019 is het project gestart om het regiokantoor Assen van WMD te verduurzamen. 

23 maart 2020 is het project opgeleverd. Marco Nekeman, van Invent Advies was nauw betrokken bij dit mooie proces. Wij hebben hem een aantal vragen gesteld.

Hoe kwam WMD bij Invent?

Het is begonnen met een energielabel van het regiokantoor Assen. Door de regelgeving welke geldt voor kantoren hebben we een advies gegeven. Dit advies viel samen met het de renovatie dan wel herindeling van het regiokantoor, waar we rekening hebben gehouden met onder meer de regelgeving welke geldt vanaf 2023, waar kantoorpanden moeten voldoen aan label C. Het regiokantoor Assen was een voormalige drukkerij. Er is een kantoorruimte gecreëerd, maar de technische installatie was destijds nooit aangepast, vertelde Joop Suelmann. Hierdoor was het binnenklimaat niet optimaal. Voordat de renovatie in gang werd gezet, is geïnventariseerd onder de medewerkers waar de behoefte lag. Hierin kwam na voren dat medewerkers graag meer in een open ruimte wilden werken dan allemaal in aparte kantoren. Hier is in het ontwerp dan ook rekening mee gehouden.

Welke maatregelen zijn er doorgevoerd?

Er zijn diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd, waarbij het vergroten van het comfort & gezondheid een grote rol heeft gespeeld. Zo is er isolatie aangebracht, volgens de normen die gelden voor nieuwbouw. Door de toepassing van een luchtbehandelingskast, is de luchtkwaliteit verbeterd en wordt de opbouw/ophoping van CO2 gereduceerd. De luchtbehandelingskast is uitgevoerd met een warmtewiel voor warmte en koudeterugwinning en een warmtewisselaar, deze kan de lucht voorverwarmen en voorkoelen. In de nieuwe situatie is het zelfs mogelijk om per (kantoor)ruimte de luchttemperatuur te reguleren. Het systeem dat is toegepast bij WMD is een hybride installatie. Door deze toepassing kan de CV ketel, welke ook nog aanwezig is, indien nodig, bijspringen. Naast deze getroffen maatregelen is er HR+++ glas met zonwering geplaatst. De zonwering zorgt ervoor dat er in de zomer niet te veel warmte binnenkomt. Ook is er vloerverwarming/-koeling gelegd. Tot slot is er overal led verlichting aangebracht met aanwezigheidsdetectie.

Hoe is de onderlinge samenwerking verlopen?

In dit proces is nauw samengewerkt met Sax Architecten, Brands Bouw en De Groot Installatiegroep. De onderlinge samenwerking met de betrokken partijen verliep, volgens Nekeman, erg soepel en goed. Er is veel energie gestoken in het voortraject, dit wierp duidelijk zijn vruchten af tijdens het renovatietraject. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er is gewerkt volgens planning en dat het regiokantoor Assen van WMD is gegaan van energielabel D naar energielabel A. Daarnaast is het regiokantoor esthetisch ook erg verbeterd. Oftewel een mooi eindresultaat, op een project waar we met veel plezier op terug kijken.

20200715 collage WMDLinksboven: oude situatie | Rechtsboven en foto's onderin: nieuwe situatie in afrondende fase

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant