Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. De meest gestelde vraag die wij hierover ontvangen is: ‘welke bewijslast moeten we aanleveren, zodat er een energielabel kan worden op gemaakt’? Graag geven wij u hiervoor een aantal praktische tips.

Verzamel gegevens van huidige nieuwbouwprojecten 

Nieuwbouwprojecten die op dit moment gebouwd worden en in 2021 opgeleverd worden, krijgen een energielabel conform NTA 8800. Hiermee wordt voor de uitkomst van Energieprestatieberekening afgestapt van de dimensieloze indicatoren, EPC (voor nieuwbouw). HIervoor in de plaats komen nieuwe Energieprestatie-indicatorren EP1, EP2, EP3. Hoe meer gegevens bekend zijn, hoe beter de data is die verwerkt moet worden in de software. Met als gevolg dat het energielabel nauwkeurig vastgesteld kan worden. Verzamel daarom tijdens de bouw gegevens die relevant zijn, want na oplevering zijn de gegevens vaak niet meer te achterhalen. Denk hierbij aan het maken van foto’s van leidingen die in de vloer gestort worden of het isolatiemateriaal dat is aangebracht in de woning. De volgende foto’s zijn onder meer van belang voor de thermische schil:

  • Overzichtsfoto
  • Merk en type isolatie
  • Dikte van de isolatie
  • Aansluiting isolatieplaten (aansluitingen ter plaatse van kozijn – vloer – dak – op elkaar)

Ook bewijslast ten behoeve van de energetische onderdelen in een woning zijn essentieel, zoals installatietechniek.

Verwerk nieuwbouwprojecten in de juiste software

De energieprestatie van gebouwen, die wordt berekend volgens de NTA 8800, kan worden vastgesteld via de software Vabi Assets Energie. Deze software laat zowel de Energie-Index zien als het bijbehorende energielabel. Het is praktisch dat ketenpartners werken met dezelfde software. Hierdoor is het mogelijk om informatie efficiënt beschikbaar te stellen. Dit levert tevens een kostenbesparing op. Lees hier meer over de software van Vabi.

Laat een impactanalayse maken voor bestaande bouw

Voor bestaande bouw geldt dat het energielabel wordt bepaald aan de hand van de Energieprestatie-indicator 2 (EP2). Om u een indicatie van de labelverschuiving te geven kunnen wij een analyse maken, waar we ons richten op de bestaande woningvoorraad van onder meer woningcorporaties. Deze impactanalyse geeft een voorlopig beeld, omdat de definitieve rekenmethode volgens de NTA 8800 nog niet beschikbaar is voor Vabi Assets Energie. In deze impactanalyse wordt indicatieve EP2 waarde gebruikt.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de rekenmethodiek NTA 8800. 

Bron: RVO.nl

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant