Via een publicatie in de staatscourant op 5 november jl. is officieel vastgesteld dat de nieuwe methode voor de energielabeling per 1 januari 2021 ingaat. Geen vereenvoudigd label, maar wel een gedegen berekening, controle en inmeting op locatie van het bouwwerk/gebouw.

Na diverse berichten in de uiteenlopende media was het vrijdag 5 november dan zover: de publicatie van de nieuwe BRL 9500 gebaseerd op de NTA8800 werd verspreid. Door de aanpassing van:

  • Regeling Energieprestatie Gebouwen (verder REG)
  • Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 (verder RVV 2014)
  • Regeling energieprestatievergoeding huur (verder REH)
  • Regeling Omgevingsrecht (verder MOR)

Wordt de EPC (energieprestatie coëfficiënt) vervangen door de BENG.

Klasse indeling REG obv kWh

Daarnaast is de klasse indeling voor de utiliteit aangegeven. Waarbij inzichtelijk is gemaakt hoeveel kWh bij welke gebruiksfunctie hoort en welk labelletter heeft.

20201112 publicatie staatscourant

Regeling energieprestatievergoeding huur: maximale energieprestatievergoeding

In bijlage III van de staatscourant is het volgende opgenomen:

  • De maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte met een aansluiting op het gasnet
  • De maximale energieprestatievergoeding bij een woonruimte die is aangesloten op een warmtenet en waarbij de warmte niet volledig duurzaam is of niet volledig op de woning wordt opgewekt

Bron: Rowiq.nl

Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel of over de consequenties van de nieuwe rekenmethodiek voor uw organisatie, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant