Invent voert in opdracht van onder meer bouwbedrijven diverse bouwfysische metingen en inspecties uit voor woningen of gebouwen.

Eén van deze metingen is een luchtdichtheidsmeting. In opdracht van Ooms Bouw mochten we onlangs metingen uitvoeren voor het project ‘nieuwbouw 70 woningen ‘De Pauw fase 3’ te De Rijp’.

Met behulp van een Blowerdoortest wordt de luchtdoorlatendheid van een woning gemeten. Deze meting wordt zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde welke getoetst kan worden aan het bouwbesluit of een ontwerpberekening. Voor nieuwbouw wordt deze luchtdichtheid verwerkt in de EnergiePrestatie-berekening welke wordt ingediend voor aanvraag omgevingsvergunning. Hier staat de infiltratiewaarde ook wel bekend als de qv10 waarde.

Resultaten verwerkt in een rapportage

Vanaf begin 2021 worden de resultaten verwerkt in het platform van controlemetingen.nl. Dit is een platform voor rapportages en conformiteitsverklaringen op het gebied van bouwfysische metingen, zoals luchtdichtheid en ventilatie.

Ooms bouw heeft onlangs het eerste rapport in ontvangst genomen met daarbij de conformiteitsverklaring. We hebben Marco Groot, projectleider bij Ooms bouw gevraagd om zijn ervaringen met ons te delen en hebben hem een vijftal vragen gesteld:

Hoe heeft u de samenwerking ervaren?
‘We hebben de samenwerking positief ervaren. We hebben al vaker samengewerkt met Erik Giesen, adviseur bij Invent. Hij geeft tijdens de metingen direct bruikbare feedback. Ik vind het prettig dat ik met hem kan sparren over geluid- en luchtdichtheid’.

Wat vond u van de rapportage, die u heeft ontvangen?
‘De rapportages waren duidelijk. Waar nodig worden onderdelen in het rapport kort en bondig toegelicht’.

Hoe vindt u de presentatie van de informatie in de rapportages?
‘De informatie wordt schematisch weergegeven, waardoor het een leesbaar document is voor iedereen die ermee moet werken’

Hoe past u de uitkomsten toe op het project?
‘We willen in onze werkwijze een standaardisatie aanbrengen, welke voldoet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Door het opmaken van een rapportage is deze werkwijze te toetsen. Ook geeft het ons inzicht welke producten we het beste kunnen toepassen bij het isoleren van een woning. Deze werkwijze, ofwel het laten uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting, draagt ook bij dat we per 1 januari 2022 snel kunnen anticiperen op de Wet Kwaliteitsborging.

Ervaart u de bijbehorende certificaten ook als een meerwaarde?
‘Ik zie het zeker als een meerwaarde. Met name wanneer de Wkb van toepassing is. Dan zouden we het certificaat kunnen toevoegen aan het Consumentendossier’.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de effectiviteit van een luchtdichtheidsmeting.

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de bouwfysische metingen die wij voor u kunnen uitvoeren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant