Op basis van de Woningwet moeten Woningcorporaties hun vastgoed waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. De deadline voor het waarderen van vastgoed, volgens de NEN 2580, is met een jaar uitgesteld. 

Dit houdt in dat Woningcorporaties nog een jaar langer kunnen werken volgens de oude methodiek uit het Handboek Marktwaardering.

Vastgoed waarderen op basis van de marktwaarde

Zodra de jaarrekening wordt opgemaakt, moet het vastgoed gewaardeerd worden op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Een onderdeel voor deze waardebepaling is de oppervlakte van het vastgoed. De verplichting om de gebruikersoppervlakte volgens meetinstructie- afgeleid van de Nederlandse norm voor oppervlaktebepaling NEN 2580 te bepalen, verschuift van 2021 naar 2022. Hiermee krijgen Woningcorporaties, volgens Aedes en de klankbordgroep marktwaardering, meer tijd om samen te werken met gemeenten. Dit kan kosten besparen en levert een betere afstemming op door eenduidige cijfers.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant