Als onderdeel van het ‘Experiment Krewerd’ is Invent als adviseur betrokken om alle deelnemende woningen in Krewerd te inspecteren en te voorzien van advies hoe het gasverbruik terug gedrongen kan worden.

Ambitie is een aardgasvrij Krewerd

Het dorp Krewerd bevindt zich in het aardbevingsgebied, waardoor veel woningen constructief versterkt moeten worden, om deze woningen aardbevingsbestendig te maken. Naast het constructief versterken van deze woningen, is het de ambitie om deze woningen toekomstbestendig te maken door de woningen te verduurzamen. Hiervoor inspecteren wij de huidige situatie en analyseren wij het energieverbruik. Daarnaast worden de mogelijkheden bekeken om tijdens het constructief versterken van de woningen, isolatie aan te brengen om hiermee de warmtevraag te verlagen. Naast het isoleren van de woningen wordt onderzocht of duurzamere verwarmingsinstallaties kunnen worden toegepast, zoals laagtemperatuurverwarming en een (hybride)warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Vanuit de dorpscoöperatie Krewerd is de wens aanwezig om te komen tot een aardgasvrij Krewerd. Dit wil de dorpscoöperatie bewerkstelligen door het reduceren van de energievraag in de woningen en met het produceren van groengas

 Energieneutraal
Van opname tot duurzaamheidsadvies

Momenteel zijn bijna alle deelnemende woningen in Krewerd opgenomen. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de woningen zijn geïsoleerd en op welke manier deze worden verwarmd. We zien daarbij dat al veel bewoners in Krewerd bewust bezig zijn met het energieverbruik. Er liggen nog voldoende kansen als het gaat om het isoleren en kierdicht maken van de woningen. Qua constructie is het bijvoorbeeld mogelijk om houten vloeren te vervangen door een schuimbetonvloer. Zodra een laag van circa 50cm wordt aangebracht kan er een isolatiewaarde worden behaald die vergelijkbaar is met de eisen die gelden voor nieuwbouw, tevens kan dit goed gecombineerd worden met het aanbrengen van vloerverwarming. Kijkend naar de buitenmuren en de daken dan is het in veel gevallen mogelijk om extra te isoleren, dit kan veelal uitgevoerd worden met de eventueel uit te voeren constructieve werkzaamheden. Momenteel zijn wij bezig met het uitwerken van de rapportages en hierbij maken wij voor alle bewoners inzichtelijk wat ze kunnen verwachten aan maandlasten, investeringskosten en de daarbij behorende subsidies.

Project Krewerd

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant