Vorig jaar heeft Bouwonderneming Gebroeders Benus Invent om advies gevraagd voor de realisatie van 15 NOM-woningen in Musselkanaal.

Met NOM wordt bedoeld Nul-Op-de-Meter. Dat wil zeggen dat op jaarbasis net zoveel energie wordt opgewekt als het energieverbruik. Denk hierbij aan:

  • Verwarming
  • Bereiding van warm tapwater
  • Ventilatie
  • Hulpenergie
  • Energiebundel voor het energieverbruik van de gebruikers

Belangrijk bij NOM-woningen

Voor het bouwen van NOM-woningen is het belangrijk dat de warmtevraag zo laag mogelijk wordt gehouden, zodat aan de eisen van de wet EPV kan worden voldaan en de energieposten zo laag mogelijk blijven. In samenwerking met de aannemer is gekeken naar isolatiematerialen en de te behalen waarde uit de luchtdichtheidsmeting, welke in een later stadium is uitgevoerd.

Uitvoering PV-Simulatie

In het voortraject is onder andere door middel van drone-beelden gekeken naar eventuele schaduwvorming op de daken. Hiervoor hebben wij een PV-simulatie uitgevoerd, hieruit kwam onder andere naar voren dat het wenselijk was om hier optimizers toe te passen. Deze zorgen voor een efficiënte opwekking als er enige sprake is van schaduwvorming op de panelen.

NOM-woningen

Afgelopen week zijn de woningen getoetst om hiermee de netto warmtevraag vast te stellen. Hiervoor wordt controle op de bouw uitgevoerd en wordt op basis van foto’s en facturen beoordeeld welke isolatiewaarden worden behaald. Naast de isolatie speelt de luchtdichtheid ook een belangrijke rol, voornamelijk wanneer in deze situatie ook een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning wordt toegepast. Vanuit eerdere ervaringen met Bouwonderneming Gebroeders Benus is gebleken dat zij zeer goed scoren op deze test. Dit werd dan ook weer bevestigd, want bij één van de 15 woningen werd zelfs een infiltratiewaarde gemeten van 0,098 dm³/s.m².

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant