In de afgelopen jaren is hard gewerkt om het gemeentehuis Zuidwolde (dr) te verduurzamen. Op maandag 6 september is hier de laatste stap in gezet. Invent heeft in dit proces ook een bijdrage mogen leveren.

Het gemeentehuis is sinds 6 september officieel van het gas af. Dit sluit mooi aan bij de ambitie dat de gemeente de Wolden zich heeft gesteld, namelijk: 'in 2030 100% groen gas in de Wolden'. Het verduurzamen van het gemeentehuis is reeds gestart in 2018. Er zijn destijds 152 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis gelegd, met een verwachte jaarlijkse opbrengst van ca. 40.000kWh. Begin 2020 is er een Power Quality systeem geplaatst, dit systeem zorgt ervoor dat er geen blindstroom meer is en piekspanningen worden opgevangen. Ook is in 2020 de verlichting vervangen door LED-verlichting. Met als gevolg dat het energieverbruik is gehalveerd. In het voorjaar van 2021 is het nieuwe energiezuinige verwarmingssysteem opgeleverd. Hiermee wordt circa 25% bespaard voor op het temperatuur houden van het gebouw. Tevens is dit jaar de cv-ketel verwijderd en in september is de laatste stap in dit proces gezet en is de gasmeter verwijderd uit het gebouw. Hiermee is het gemeentehuis een 'all-electric'gebouw geworden. 

Duurzaam De Wolden

Al jarenlang is het thema duurzaamheid een belangrijk thema in de gemeente De Wolden. Als gemeente is men bezig met de Transitievisie Warmte, waarin de weg naar een aardgasvrij De Wolden geschetst wordt. Om een aardgasvrij De Wolden te bewerkstelligen, moeten er energiebesparende maatregelen getroffen worden om het aardgasverbruik terug te dringen. Door onder meer te isoleren en de overstap te maken naar een alternatieve duurzame warmtebron. Het gemeentehuis in Zuidwolde heeft hier gehoor aan gegeven door uiteenlopende maatregelen te treffen. 

Wethouder Gerrie Hempen: “Als gemeente hebben we de ambitie 100% Groen Gas in 2030. Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken als er ook een flinke besparing van het gasverbruik komt. Daarom is het belangrijk dat gebouwen die van het gas af kunnen, er ook vanaf gaan. Zo kunnen we groen gas inzetten daar waar het echt nodig is en efficiënt met de beschikbare energiebronnen omgaan. We moesten nu voor het gemeentehuis een keuze maken of we de gasinstallatie wilde vervangen of alvast een duurzame keuze zouden maken. Mooie bijkomstigheid is dat we nu één van de meest duurzame gemeentehuizen van Nederland zijn.”

Bron: www.dewolden.nl

Rol van Invent

In samenwerking met de gemeente Zuidwolde heeft Invent onderzoek gedaan voor het volledig vervangen van de verwarmings- en koelinstallaties. Deze waren sterk verouderd en lastig te onderhouden. De installatie is 1-op-1 vervangen, waarbij duurzaamheid centraal stond. Er is vervolgens gekozen voor HVRF systeem van Mitsubistu Alklima. Het unieke aan dit systeem is dat er tussen de buitenunits en de binnenunits een duurzaam koudemiddel aanwezig is en dat tussen de verdeler en de units in de diverse ruimten water stroomt. Met dit systeem is het individueel verwarmen en koelen opgelost. Naast dit systeem zijn ook de lucht/water warmtepomp en hybride HR cv-ketel vervangen. Hiervoor zijn Ecodan warmtepompen geplaatst, hierdoor is het gehele kantoor gasloos geworden.

Invent heeft samen met de gemeente het ontwerp uitgewerkt. Vervolgens hebben we samen de aanbesteding van het werk uitgevoerd en hebben wij de gemeente bijgestaan bij de directievoering en oplevering. Wij kijken terug op een geslaagd project, dat mede door de Corona sneller is verlopen, omdat de meeste kantoren niet in gebruik waren. Op dit moment draait de installatie goed, maar wordt richting de winter verder geoptimaliseerd, om hiermee het gebruikerscomfort te waarborgen. 

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant