Op 1 februari 2022 heeft Minister de Jonge voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening te kennen gegeven dat de hij de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren.

Hij wil daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Hierbij gaf hij aan dat het belangrijk is dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Door diverse overleggen met medeoverheden en experts, kwam na voren dat er meer tijd nodig is om te oefenen met nieuwe systemen om het zorgvuldig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Beoogde invoeringsdatum

In de aankomende periode zal Hugo de Jonge een besluit nemen over de beoogde invoeringsdatum. Zoals het nu lijkt is dit 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Wanneer dit duidelijk is, wordt het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) aangeboden aan beide Kamers.

Wat houdt de Omgevingswet in

De Omgevingswet is een grote wijziging en bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Bron: Rijksoverheid

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant