Zoals wellicht bekend is het per 1 januari 2023 verplicht dat kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hieraan, maar er moet nog het nodige gebeuren.

44% energielabel C of beter

Naar schatting hebben 44% van de label-C-plichtige kantoren een label C of beter. Met nog minder dan een jaar te gaan, is er nog voldoende te doen. Aangezien kantoorgebouwen niet meer als kantoor gebruikt mogen worden, wanneer ze niet voldoen aan de verplichting op 1 januari 2023. 

Stand van zaken op 1 januari 2022

RVO schat dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Deze raming is gebaseerd op verschillende registraties. Daarnaast zijn er kantoren die niet vallen onder de label C-verplichting. Dit betreft de kleine kantoren, waarbij de totale gebruiksoppervlakte aan kantoor- én nevenfuncties in het kantoorgebouw, of in het gebouw waarvan de kantoorgebouw deel uitmaakt, minder is dan 100 m2.

Op basis van de meest recente cijfers blijkt dat per 1 januari inmiddels 44% van de label-C-plichtige kantoren een groen energielabel (C of beter) heeft. Waaruit blijkt dat het aantal kantoren met label C of beter in de afgelopen jaren is toegenomen. 

Kijkend naar de resterende 56% welke nog niet voldoet aan de gestelde regels is bekend dat 12% een energielabel D of lager heeft. De overige 44% heeft tot op heden nog geen energielabel geregistreerd. Mocht deze laatste groep zich registreren dan verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, april 2021) dat ongeveer 30% een groen label heeft.

Te nemen vervolgstappen kantooreigenaren en gebruikers

In het aankomend jaar is er 'werk aan de winkel' voor kantooreigenaren en gebruikers. Hierbij zullen zij maatregelen moeten treffen om het kantoorgebouw geschikt te maken voor het zogeheten groene label ofwel het energielabel C of hoger. Vervolgens moeten zij het energielabel laten registreren.

Energielabel C

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen ontvangen over te nemen stappen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant