In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. 

De bedoeling was eerst om dit gefaseerd te laten plaatsvinden in de komende 4 jaren tot en met 2025. Echter nu is besloten dat dit al vanaf 1 januari 2023 in één keer wordt afgeschaft. Dit heeft ook gevolgen voor de lopende renovatietrajecten waarvoor Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV) is aangevraagd.

Gevolgen afschaffing RVV

Wilt u een gerealiseerde investering voor lopende projecten nog aanmelden om in boekjaar 2022 nog een vermindering op de verhuurderheffing te krijgen? Dan moet RVO de investeringsverklaring voor 1 oktober 2022 afgeven. U moet dan wel vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij RVO gereed melden en deze moet voldoet aan alle voorwaarden. Alleen dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022. Bij het gereed melden hoort ook een bewijs dat de gerealiseerde investering voor 3 of meer labelstappen heeft gezorgd en dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Ga voor meer informatie naar de website van RVO.

Bron: RVO

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat de afschaffing van de verhuurdersheffing voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Contact

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant