In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. 

De bedoeling was eerst om dit gefaseerd te laten plaatsvinden in de komende 4 jaren tot en met 2025. Echter nu is besloten dat dit al vanaf 1 januari 2023 in één keer wordt afgeschaft. Dit heeft ook gevolgen voor de lopende renovatietrajecten waarvoor Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV) is aangevraagd.

Gevolgen afschaffing RVV

Wilt u een gerealiseerde investering voor lopende projecten nog aanmelden om in boekjaar 2022 nog een vermindering op de verhuurderheffing te krijgen? Dan moet RVO de investeringsverklaring voor 1 oktober 2022 afgeven. U moet dan wel vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij RVO gereed melden en deze moet voldoet aan alle voorwaarden. Alleen dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022. Bij het gereed melden hoort ook een bewijs dat de gerealiseerde investering voor 3 of meer labelstappen heeft gezorgd en dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Ga voor meer informatie naar de website van RVO.

Bron: RVO

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat de afschaffing van de verhuurdersheffing voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Contact

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl