Ultraware werkt al 20 jaar aan de mooie klantprojecten, waar zij maatwerk software leveren om onder meer bedrijfsprocessen eenvoudiger te maken. Ultraware streeft erna om duurzame oplossingen te bieden aan bedrijven, maar ook onderwijsinstellingen.

Dit doen zij vanuit het meest energiezuinige kantoor in Assen, met een energielabel A+++++. Invent was ingeschakeld om het pand op te nemen, om een energielabel te kunnen vaststellen. Al snel wordt duidelijk dat Ultraware niet alleen concrete maatregelen heeft genomen in de thermische schil. Ook is volop aandacht besteed aan de techniek en de regeling (eigen ontwikkeling Ultraware) hiervan om het primair fossiel energieverbruik te reduceren en het maximaal benutten van de hernieuwbare energie.

Optimalisatie klimaat in kantoor door bewaking met sensoren en slimme software

Door de toepassing van slimme software, die Ultraware zelf hebben ontwikkeld, gaan ze nog een stap verder, wanneer het gaat om een gezond binnenklimaat, gebruikerscomfort en monitoring van energieverbruik. Met de software maken ze onder meer inzichtelijk: temperatuur, luchtvochtigheid, stroom verbruik en CO2 uitstoot per ruimte. Deze informatie wordt vastgelegd door middel van sensoren die overal in het pand zijn bevestigd. De meetgegevens zijn vervolgens eenvoudig uit te lezen via een app. Tevens worden deze gegevens gebruikt om de software te optimaliseren. De software is namelijk zelflerend. Elke keer dat een ruimte gebruikt wordt, wordt data verzameld om het systeem beter te maken. Het wagenpark van Ultraware bestaat ook voor een groot deel uit elektrische auto’s. Ook hier wordt de stroomvoorziening voortdurend gemonitord. Om alle elektrische apparaten zo efficiënt mogelijk te gebruiken, worden elektrische apparaten geactiveerd, wanneer de ruimte wordt betreden. ‘s Nachts gaat nagenoeg het hele pand van het stroom af, behalve een aantal primaire voorzieningen, vanwege praktische overwegingen.


Persoonlijk overhandigen van het energielabel

Een energielabel A+++++ is ook vrij uitzonderlijk voor Invent. Dit was dan ook voor ons volop reden om het energielabel op locatie te overhandigen aan Serge de Mul, eigenaar van Ultraware. Samen met Marco Nekeman, Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving, reisden we af naar Assen. Met veel enthousiasme werden we onthaald en als een echte ‘innovator’ op het gebied van verduurzaming, gaf hij ons direct een rondleiding door het pand. Waar Serge haarfijn uitlegde welke maatregelen hij had getroffen en hoe zijn eigen software hierin een belangrijke bijdrage levert om de vertrekken in het kantoor te kunnen monitoren. Beide heren, die zeer technisch onderlegd zijn, waanden zich in een zogeheten ‘speeltuin’, waar ervaringen en toepassingen in een rap tempo met elkaar werden uitgewisseld. Serge vertelde ons dat hij op alle vlakken heeft geïnvesteerd. Op het dak en aan de gevel zijn zonnepanelen bevestigd. Nagenoeg elke vierkante meter is gebruikt voor energieopwekking. Er is een warmtepomp geïnstalleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte die nog in de ventilatielucht aanwezig is. Serge geeft hierbij aan: ‘Doordat we zowel hardware als software ontwikkelaars in huis hebben, was het voor ons een logische stap om software te ontwikkelingen om in te zetten in ons pand, met als uiteindelijk doel deze vermarkten’. Hierbij wees hij op een specifiek kastje met oogjes aan. Dit kastjes stuurt alles in het pand aan en heeft een sterk lerend vermogen door kunstmatige intelligentie.

 
Na de rondleiding hebben we Serge nog een aantal vragen gesteld.

 • U heeft een bedrijf dat maatwerk software ontwikkeld. Wat heeft u bewogen om uw pand zo te verduurzamen?
  Hierop antwoorden Serge dat hij al als kind zijn eigen huis wilde bouwen, waar hij al uiteenlopende ambities had als het ging om technologie en verduurzaming. Dit heeft hij in de praktijk kunnen brengen. Vervolgens zag hij zoveel mogelijkheden, dat hij verder aan de slag is gegaan in zijn eigen bedrijfspand. ‘Ik heb nog wel 1000 ideeën, voor mijn gevoel ben ik nog maar net begonnen’.
 • Waar bent u het meest trots op?
  Hierbij vertelt Serge lachend dat hij toch best trots is op het label. Al had hij graag gezien dat op het label ook wordt opgenomen dat een pand gasloos is en CO2 neutraal. Ook vertelde hij dat het best bijzonder was dat de gasaansluiting eruit ging en dat door goede systemen en isolatie een Rc-waarde 6 werd behaald. Dit stimuleert Serge enorm om verder te gaan met het optimaliseren en monitoren om uiteindelijk zoveel mogelijk profijt te behalen uit de systemen en toepassingen in zijn pand.
 • Heeft u ook tips voor pand eigenaren, wanneer zij hun pand willen verduurzamen?
  Hierbij vertelde Serge dat het van groot belang is dat bedrijven op lokaal niveau gaan samenwerken. Waarbij je tevens bedrijven aantrekt die een autoriteit zijn in hun vakgebied. Daarmee kun je meer impact genereren om duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen.
 • Heeft u bij het verduurzamen van uw pand ook gebruik gemaakt van een subsidieregeling?
  Serge gaf hierbij aan dat alle maatregelen stap voor stap zijn gerealiseerd. Waarbij hij gebruik heeft gemaakt van subsidie voor zonnepanelen.
  Na afloop van het inspirerende verhaal van Serge, restte ons natuurlijk nog één ding en dat was het overhandigen van het energielabel.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant