Op 1 juni jl. presenteerde minister de Jonge de verduurzaamheidsplannen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het doel van de nieuwe plannen is het versnellen van het verduurzamen van bestaande woningen.

In het verduurzaamheidsplan is opgenomen dat woningcorporaties en particuliere verhuurders vanaf 2030 geen woningen meer mogen verhuren met een energielabel E, F of G. Op dit moment hebben 580.000 huurwoningen een slecht energielabel. Er waren reeds afspraken gemaakt met woningcorporaties dat vanaf 2028 slecht geïsoleerde woningen uitgefaseerd moesten worden. In de nieuwe planning is ook een wettelijke verplichting opgenomen voor particuliere verhuurders. Waar nog een uitzondering wordt gemaakt voor huurwoningen met een monumentenstatus.

Realisatie verduurzaming

In de plannen is nog niet exact opgenomen hoe de verduurzaming bekostigd moet worden. De geplande afschaffing van de RVV zou ruimte moeten geven om te investeren in het isoleren van de bestaande woningvoorraad, aldus Hugo de Jonge. Daarnaast is er een subsidiepot beschikbaar gesteld voor kleinere, private huurders, waar tot 2025 gebruik van gemaakt kan worden.

Bron: NOS

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant