Eind juni 2022 zijn er prestatieafspraken gemaakt door Aedes, Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening voor de opgave tot en met 2030.

Deze afspraken zijn opgenomen en gepubliceerd in de Nationale Prestatieafspraken. Hierin wordt onder meer afgesproken dat Woningcorporaties vanaf 2030 geen woningen meer mogen verhuren met energielabel E, F of G. Aedes en ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen eerder al tot afspraken dat de corporatiesector al vanaf 2028 deze slecht geïsoleerde woningen moeten uitfaseren. Voor het uitfaseren van woningen

met EFG-labels geldt dat het aan woningcorporaties is om te bepalen tot welk niveau zij deze verduurzamen. Het kan een mooie kans zijn om deze woningen gelijk dusdanig te verbeteren, zodat wordt voldaan aan de Standaard en daarmee toekomst gereed zijn om gasvrij te kunnen maken. Wanneer de woning voldoende geïsoleerd is, kan deze (straks) met duurzame bronnen op een lagere temperatuur worden verwarmd.

Advies op beleids- of complexniveau

Om EFG-labels uit te kunnen faseren is er mogelijk een aanpassing nodig in de beleidsvorming, zodat deze energielabels voorrang krijgen. Zo kunt u tijdig anticiperen en voldoen aan de gewijzigde wetgeving.

Invent kan u ondersteunen op beleidsniveau. Wij kunnen voor u doorrekenen wat de consequenties zijn voor uw woningvoorraad met behulp van energieplannen. Voor een verdere verdiepingsslag kunnen wij op complexniveau detailberekeningen voor u uitvoeren. Ook kan Invent u ondersteunen met het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van enkel glas in woningen. Vanuit Vabi Assets Energie kunnen wij een analyse opstellen en u van informatie voorzien welke woningen nog enkelglas hebben, hoeveel m2 dat betreft en waar dit enkel glas zich bevindt. Met deze informatie kunt u weer gerichte maatregelen treffen.

Contact

Heeft u hierover aanvullende vragen neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl