Vastgoeddata op orde in 3D omgeving.

Op 25 januari is er een bewonersavond georganiseerd door buurkracht over het gebruik van warmtepompen in Meerstad. Bijna alle huizen in deze buurt zijn uitgevoerd met een warmtepomp.

Uit onderzoek van ECN, in opdracht van RVO blijkt dat kantoren met een energielabel A tot 50% minder gas verbruiken dan kantoren met een G-label. Het elektriciteitsgebruik van A-label kantoren blijkt wel hoger te liggen.

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten toch te overwegen om de salderingsregeling aan te passen. Dit wil de minister doen naar aanleiding van het evaluatierapport ‘De historische impact van het salderen’. Het evaluatierapport en de bijbehorende brief kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor 2017 is het budget van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gestegen van €161 miljoen naar €166 miljoen.

De Rabobank introduceert de Rabo GroenHypotheek.
Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning met een Groenverklaring profiteren hiermee van een aantrekkelijke korting op de hypotheekrente van een hypothecaire lening tot maximaal € 150.000.

Vanaf 15 september 2016 is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Woensdag 7 december zijn Stichting DO (Duurzaam Oostellingwerf), de gemeente Ooststellingwerf en de Provincie Fyslân tijdens een bijeenkomst in Oosterwolde gestart met het project ‘Energie voor MKB bedrijven Ooststellingwerf’.

Op maandag 5 december was Minister Blok op werkbezoek in Almere om een blik te krijgen op de ontwikkelingen. Tijdens het gevarieerde programma was er tijd voor het grote overzicht vanaf de hoogste verdieping van het C-Smart hotel in Duin en de grote verscheidenheid aan initiatiefnemers in Oosterwold.

Recent heeft directeur Joop Eising het A+++ energielabel aan directeur Jan Buining van Food Basics overhandigd, voor het nieuwbouwpand aan de Aelderstraat in Aalden.

Alle kantoren verplicht zuinig met energie
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten. Lees het volledige nieuwsbericht op de site van RVO

Gastblog voor Drenthe in Transitie van Joop Eising directeur Invent

Ontwikkeling op het gebied van energiebesparende middelen staat niet stil. Naast de toenemende variatie aan energiebesparende producten, worden bestaande producten zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen steeds efficiënter. Is het nog wel overzichtelijk waar we in moeten investeren? Een advies op het gebied van energiezuinig bouwen is welkom!

Parkhoven, een woon- en behandelcentrum van Zorgorganisatie Palet, waar men terecht kan voor zeer specialistische verpleeghuiszorg aan ouderen en chronisch zieken wordt vervangen door nieuwbouw.

 In de Multifunctionele Accomodatie (MFA) van Assen-Oost komen Christelijke Jenaplan Basisschool De Regenboog, Katholieke basisschool de Vredeveldschool, een gymzaal, het centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvang ASKA en peuterspeelzaal Peuterica.

Besparen in het MKB

In het Martiniplaza in Groningen worden op 8 en 9 november de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland gehouden. Hét evenement om nieuwe mensen en bedrijven te ontmoeten en ideeën op te doen met een inspirerend beurs-programma

Na jaren gebruik gemaakt te hebben van de EPC als indicator voor energiezuinig (ver)bouwen is het tijd voor een nieuwe methode. Deze nieuwe methode BENG ( Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) maakt gebruik van drie herkenbare indicatoren. Deze indicatoren zijn BENG 1, de energiebehoefte, BENG 2, het primair fossiel energiegebruik en BENG 3, het aandeel hernieuwbare energie en deze worden uitgedrukt in kWh/m2 en %.

Ruim 70 organisaties ondertekenen Drentse Energiedeal
SAMEN OP EXPEDITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL WONEN

Wilt u als schoolbestuur van primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Sinds 3 oktober kunt u via RVO.nl subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Vanaf 15 september is er 60 miljoen subsidie beschikbaar voor huiseigenaren en vereniging van eigenaren (VvE) voor energiebesparende maatregelen. De subsidie geldt wanneer de huiseigenaar of VvE minstens 2 verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepast. Hierbij moet u denken aan:

Brede school de TwingelHet gebouw waar o.a. twee basisscholen, een kinderdagverblijf, fysiotherapeut en een bibliotheek in gehuisvest zijn, is vandaag officieel door met name de leerlingen geopend!

Heeft u binnen uw onderneming al een flinke slag gemaakt met energiebesparing? Heeft u 3% of meer bespaard in 2015/2016 en zijn daarin innovatieve stappen gezet? Dan maakt u nu kans op €25.000,-.

Op zaterdag 24 september organiseren ‘SLIM Wonen met Energie’, ‘Duurzaam Bouwloket’ en gemeente Leeuwarden een grote energiemarkt in het Fries Museum.

Het startsein voor de bouw werd in juni 2015 gegeven door wethouder Homme Geertsma waarna de kinderen begonnen met graven.

Huishoudens in Nederland betalen met de nieuwe tarieven gemiddeld bijna 100 euro minder voor hun energie dan een jaar geleden. Vooral elektriciteit is goedkoper geworden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

energieaudit

Moeten woningcorporaties net als andere grotere ondernemingen een energieaudit uitvoeren? Hierover is onlangs verwarring ontstaan, omdat RVO en ILT op dit punt niet op één lijn zitten.

EnergielabelgebouwenRegelgeving
Bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw, wordt er sinds 1 januari 2015 op de aanwezigheid van een definitief energielabel (EPA-U) gecontroleerd . De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan een bestuurlijke boete opleggen aan de eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.

Subsidie

Meer dan 700 sportverenigingen, stichtingen en intermediairs vroegen subsidie aan voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Het budget van € 6 miljoen voor 2016 is daarmee uitgeput (het totaal geclaimde bedrag ligt al boven de € 7 miljoen).

Met de Vereniging van Eigenaren Energiebespaarlening, kunt u meteen aan de slag met energiebesparende maatregelen. De maandelijkse energiekosten gaan omlaag, zonder dat u eerst moet reserveren. U profiteert direct.

Met de Energiebespaarlening kunnen verschillende energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Een maatwerkadvies biedt inzicht in waar de meeste energiebesparing te behalen is. Invent heeft ruime ervaring met maatwerk evenals het vernieuwen van energielabels.

Ikinvesteerslim

Er zijn veel mogelijkheden om uw woning energiezuinig te maken. Er kan gedacht worden aan het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van uw woning. Echter hangt hier een prijskaartje aan welke direct betaald dient te worden. Wanneer u uw spaargeld liever op een andere manier besteed, of u onvoldoende spaargeld heeft, dan kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening.
De Energiebespaarlening maakt het mogelijk om maatregelen gefinancierd te krijgen tegen een aantrekkelijk rentetarief.

Iedere consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt.

Materiaalgebruik steeds belangrijker bij duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Sinds de vorige eeuw is de vraag naar duurzame gebouwen steeds groter geworden. Fabrikanten en leveranciers verbeteren de milieuprestatie van hun producten en installaties en dragen daarmee ook bij aan een duurzaam gebouwde omgeving. Nu we er in slagen de energievraag van gebouwen steeds verder terug te dringen wordt materiaalgebruik een steeds grotere factor van betekenis in de totale duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Per 1 april 2016 is de nieuwe Groenregeling van kracht. Voor degenen die financiering zoeken voor zeer duurzame nieuwbouw of -renovatie van utiliteitsgebouwen bevat de nieuwe regeling een aantal aangename verrassingen.

Informatiebijeenkomst voor eigenaren en bewoners van de rijksmonumenten en provinciale monumenten in de gemeente Midden-Drenthe.

Aanstaande maandagavond 11 april vanaf 19.00 uur organiseert de gemeente Midden-Drenthe een informatiebijeenkomst voor eigenaren en bewoners van de rijksmonumenten en provinciale monumenten in de gemeente.

Naar aanleiding van het project Onbeparkt Holdbaar in opdracht van de gemeente Midden Drenthe, heeft Invent bij dorpshuizen in de gemeente een energiescan uitgevoerd.
Hieruit voortkomend kunnen we nu met trots melden dat elf dorpshuizen uit het project gezamenlijk 110.000 euro van de gemeente hebben ontvangen om de gebouwen duurzamer en energiezuinig te maken.

In de TT Hall in Assen wordt op 5 en 6 april de 27e Bedrijven Contact Dagen Drenthe gehouden.

Bent u eigenaar van een monument en wil u energie besparen? Kom dan zaterdag 19 maart naar de Monumentenmarkt in de Kanselarij te Leeuwarden. Van 13:00 tot 17:00 uur helpen Monumentenwacht Fryslân en Invent je graag op weg!

Geintegreerde visie op duurzaamheid

Op 24 februari 2016 was De Maatschappij departement Drenthe op bedrijfsbezoek bij Invent Beilen.

Pilotproject €nergiektoezicht start in Leek

LEEK – De gemeente Leek en de Omgevingsdienst Groningen startten afgelopen donderdag met het pilotproject €nergiektoezicht voor tien bedrijven in de gemeente Leek.

Met het project €nergiek Toezicht stimuleert de Omgevingsdienst bedrijven om energie te besparen.

Overstappen naar private kwaliteitsborging levert een voordeel van honderden miljoenen euro’s op. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van het EIB.

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne.

Het wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding is op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De wetswijziging maakt het woningcorporaties mogelijk om voor nul-op-de-meter-woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. De Kamer wil dat bij de uitwerking daarvan wordt gekeken naar de systematiek van de woonlastenwaarborg, zodat bij een juist gebruik van de nul-op-de-meter-woning de totale woonlasten niet zullen toenemen.

De resultaten van de vrijwillige woning-apk van de gemeente Utrecht moeten worden meegenomen in de besluitvorming rondom de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit vinden de gemeente Utrecht en Uneto-VNI, beide voorstander van een landelijk keuringssysteem met een verplichtend karakter. Het Utrechtse initiatief zou hiervoor een blauwdruk kunnen vormen.

Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Hiervoor wordt het komende jaar 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De nieuwe Woningwet stelt een energielabel verplicht bij huur of verkoop. Dit geldt ook voor eigenaren van utiliteitsgebouwen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert hen binnenkort op bezit van een energielabel na verkoop of verhuur. Bij grotere publieke gebouwen moeten ze het label bovendien zichtbaar ophangen.

Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden om jouw woning beter te isoleren? Op 10 november organiseert het Drents Energieloket een speciale informatieavond over energiebesparende maatregelen in je woning in de Wenning in Pesse vanaf 19.30 uur. Alle inwoners van de gemeente Hoogeveen zijn hiervoor van harte welkom.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant