Energie Prestatie Vergoeding: Investeren in plaats van verstoken

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen een energieprestatievergoeding (EPV) aan hun huurders vragen. Een energieneutrale of Nul-Op-de-Meter woning levert minimaal net zo veel energie als het verbruikt, waardoor er per saldo geen energie meer geleverd wordt door de energieleverancier. In principe is de EPV, die een huurder betaalt aan zijn of haar verhuurder, dus een vervanging voor de energierekening die anders betaald wordt aan de energieleverancier. Om dit te bewerkstelligen is er een aanpassing van de regelgeving nodig.

bouwbesluitberekeningen bedrijfspand

Wanneer EPV in rekening brengen?

De verhuurder mag een EPV in rekening brengen wanneer de gerenoveerde of nieuwgebouwde woning aan een aantal eisen voldoet:

  • De maximale netto warmtevraag voor ruimteverwarming mag niet hoger zijn dan 50 kWh per vierkante meter per jaar;
  • De door de woning zelf opgewekte energie voor ruimteverwarming en warm tapwater moet minimaal de warmtevraag voor ruimteverwarming + 15 kWh per vierkante meter per jaar zijn;
  • De woning moet naast energie voor gebouw gebonden installaties ook energie kunnen opwekken om vrij te gebruiken door de huurder in de woning. De norm hiervoor is vastgesteld op Ehulp + minimaal 26 kWh per vierkante meter per jaar.
     

Of een woning aan deze eisen voldoet moet doormiddel van een berekening met geattesteerde software worden aangetoond.  Invent voorziet u graag van advies en begeleiding. Naast de bovenstaande eisen dient de verhuurder de huurder jaarlijks een overzicht te verstrekken van de energieprestatie van de woning. Hierin dient minimaal de daadwerkelijke opgewekte energie ten behoeve van warmte en warm tapwater te staan. Daarnaast moet vermeld worden wat de daadwerkelijke opgewerkte energie is ten behoeve van de niet gebouw gebonden installaties.

Wat betekent dit voor de (ver)huurder?

Met de komst van de EPV wordt het renoveren en bouwen naar Nul-Op-de-Meter woningen haalbaarder voor de verhuurder. Een deel van de investering kan via de EPV in rekening gebracht worden bij de huurder en de verhuurder kan voldoen aan eventuele gemaakte verduurzamingsafspraken met belangenhouders.
 
Op basis van de warmtevraag en de energieproductie van de gerenoveerde of nieuwbouw woning zelf, wordt de EPV bepaald. Dit is een vast bedrag wat de huurder jaarlijks betaalt aan de verhuurder. De huurder krijgt hier een comfortabele en energiezuinige woning voor terug. Tevens is de huurder niet meer afhankelijk van fluctuerende gas en elektra prijzen van de energiemaatschappij. Gas is niet meer nodig, en elektra wordt door de woning zelf duurzaam opgewekt.

Afspraken kunnen, indien gewenst, vastgelegd worden in een woonlastenwaarborg. Hiermee geeft de verhuurder de huurders zekerheid dat zij gemiddeld minder woonlasten betalen. Er wordt tevens aangegeven voor welke periode de waarborg geldt en wie binnen de gestelde waarborg vallen (bijv. bestaande bewoners).

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact