Hieronder treft u het programma aan van de Kennissessie op 6 oktober 2022: 

11:30 uur - Ontvangst

12:00 uur - 13:00 uur - Lunch

13:00 uur - 13:30 uur - Introductie CAG Groep
Spreker: Coen Piccardt Brouwer

13:30 uur - 14:30 uur - Lezing Vabi en Invent
Sprekers: Dave van Dijk en Thibaut Visser namens Vabi en Erik Giesen, Roan van der Veen en Hilco Pekel namens Invent.

Onderwerpen

 • Aanstaande methodiekwijzigingen NTA 8800
 • Voorgenomen herijking energielabelklassen 2025
 • Het nieuwe Maatwerkadvies
 • EPV Rapportage Netto Warmtevraag
 • Voorwaarden Warmtefonds voor subsidie bij VVE verduurzaming 
 • Beschikbare data in Assets Energie database
 • EP-indicatoren en "De Standaard"
 • Aanpak selectie utiliteitsgebouwen in totaal voorraad
 • Module Utiliteit en conversie pre-NTA 8800
 • EP-berekening RO-vergunningsfase en oplevering nieuwbouw
 • Combinatie praktijkmetingen met opnames Energielabel bij nieuwbouw
 • BRL 8010 Ventilatie Prestatie Keuringen

14:30 - 14:45 uur - Koffiebreak

14:45 uur - 15:45 uur - Vervolg lezing Vabi en Invent

Na ieder onderwerp is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

15:45 uur - Netwerkborrel

Er is door de overheid een niveau vastgesteld voor woningisolatie die als basis geldt voor een aardgasvrije warmtevoorziening, genaamd de Standaard voor woningisolatie. De Standaard voor woningisolatie is ontstaan uit het klimaatakkoord en is opgesteld door een speciale commissie, welke onder meer bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond. De Standaard geeft aan wanneer woningen voldoende zijn geïsoleerd om aardgasvrij te worden en is een advies voor de isolatiegraad van uw woning.

Terugbrengen warmteverlies

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Wanneer het warmteverlies kan worden teruggebracht dan kan de woning ook met andere duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Hierdoor krijgen woningbeheerders en -gebruikers inzage welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden om over te kunnen gaan tot het verwarmen zonder aardgas.

De EnergiePrestatie (EP) van gebouwen wordt berekend volgens de rekenmethodiek NTA 8800. Met deze rekenmethodiek worden de 3 EnergiePrestatie-indicatoren (EP1, EP2 en EP3) uitgedrukt in kWh/m² per jaar. Tevens wordt de waarde voor de temperatuuroverschrijding bepaald (TOjuli). Deze uitkomsten worden getoetst aan de BENG-eisen conform het bouwbesluit.

De EnergiePrestatie voor nieuwbouw wordt vastgelegd aan de hand van de volgende eisen

 • Maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
 • Beperking oververhitting: TOjuli

Uitvoering EnergiePrestatie-berekeningen 

Invent heeft gediplomeerde EP-adviseurs die zowel voor nieuwbouw (detailmethode) en voor bestaande bouw (basismethode) deze berekeningen kunnen maken. Doordat we over de benodigde certificering volgens de BRL 9500-W en 9500-U beschikken, kunnen we ook de benodigde registraties verzorgen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de uitvoering van EnergiePrestatie-berekeningen dan kunt u ons bereiken via:

Telefoon -  0593 – 541045
WhatsApp – 06-83808465
Email – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf augustus 2021 is een nieuwe Standaard voor woningisolatie beschikbaar. De Standaard geeft aan wanneer een woning goed genoeg geïsoleerd is om mogelijk aardgasvrij te worden. De Standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord.

Wat is de Standaard?

De Standaard is een advies voor de isolatiegraad van een woning. Bij een goed geïsoleerde woning is het warmteverlies klein en kan in de toekomst worden verwarmd door lage temperatuurbronnen. Er wordt rekening gehouden met de bouwkundige kenmerken van een woning onderverdeeld in woningen tot en met 1945 en na 1945.

Waarom wordt de Standaard ingevoerd?

De Standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat in 2030 de CO2 -uitstoot met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. De CO2 -uitstoot van woningen moet hierdoor ook fors verlaagd worden. Overschakeling op duurzame energie- en lage temperatuurbronnen is hierdoor onvermijdelijk. Om dit mogelijk te maken moet een woning volgens een bepaald niveau geïsoleerd zijn. Als dit niveau te laag is, zal het binnenklimaat niet comfortabel zijn waardoor het niet prettig wonen is. De Standaard geeft de hoogte aan in welke mate een woning geïsoleerd moet zijn om deze overschakeling mogelijk te maken.

Energie Prestatie Vergoeding: Investeren in plaats van verstoken

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren, mogen een energieprestatievergoeding (EPV) aan hun huurders vragen. Een energieneutrale of Nul-Op-de-Meter woning levert minimaal net zo veel energie als het verbruikt, waardoor er per saldo geen energie meer geleverd wordt door de energieleverancier. In principe is de EPV, die een huurder betaalt aan zijn of haar verhuurder, dus een vervanging voor de energierekening die anders betaald wordt aan de energieleverancier. Om dit te bewerkstelligen is er een aanpassing van de regelgeving nodig.

bouwbesluitberekeningen bedrijfspand

Wanneer EPV in rekening brengen?

De verhuurder mag een EPV in rekening brengen wanneer de gerenoveerde of nieuwgebouwde woning aan een aantal eisen voldoet:

 • De maximale netto warmtevraag voor ruimteverwarming mag niet hoger zijn dan 50 kWh per vierkante meter per jaar;
 • De door de woning zelf opgewekte energie voor ruimteverwarming en warm tapwater moet minimaal de warmtevraag voor ruimteverwarming + 15 kWh per vierkante meter per jaar zijn;
 • De woning moet naast energie voor gebouw gebonden installaties ook energie kunnen opwekken om vrij te gebruiken door de huurder in de woning. De norm hiervoor is vastgesteld op Ehulp + minimaal 26 kWh per vierkante meter per jaar.
   

Of een woning aan deze eisen voldoet moet doormiddel van een berekening met geattesteerde software worden aangetoond.  Invent voorziet u graag van advies en begeleiding. Naast de bovenstaande eisen dient de verhuurder de huurder jaarlijks een overzicht te verstrekken van de energieprestatie van de woning. Hierin dient minimaal de daadwerkelijke opgewekte energie ten behoeve van warmte en warm tapwater te staan. Daarnaast moet vermeld worden wat de daadwerkelijke opgewerkte energie is ten behoeve van de niet gebouw gebonden installaties.

Wat betekent dit voor de (ver)huurder?

Met de komst van de EPV wordt het renoveren en bouwen naar Nul-Op-de-Meter woningen haalbaarder voor de verhuurder. Een deel van de investering kan via de EPV in rekening gebracht worden bij de huurder en de verhuurder kan voldoen aan eventuele gemaakte verduurzamingsafspraken met belangenhouders.
 
Op basis van de warmtevraag en de energieproductie van de gerenoveerde of nieuwbouw woning zelf, wordt de EPV bepaald. Dit is een vast bedrag wat de huurder jaarlijks betaalt aan de verhuurder. De huurder krijgt hier een comfortabele en energiezuinige woning voor terug. Tevens is de huurder niet meer afhankelijk van fluctuerende gas en elektra prijzen van de energiemaatschappij. Gas is niet meer nodig, en elektra wordt door de woning zelf duurzaam opgewekt.

Afspraken kunnen, indien gewenst, vastgelegd worden in een woonlastenwaarborg. Hiermee geeft de verhuurder de huurders zekerheid dat zij gemiddeld minder woonlasten betalen. Er wordt tevens aangegeven voor welke periode de waarborg geldt en wie binnen de gestelde waarborg vallen (bijv. bestaande bewoners).

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact