Het energielabel wordt bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. Tevens geeft het energielabel aan of een woning goed genoeg is geïsoleerd voor het verwarmen zonder aardgas.  

Vernieuwd energielabel woningen 

Nederland heeft een ambitieus klimaatakkoord. Om opwarming van de aarde te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom bestaat het energielabel. Het label laat zien hoe energiezuinig een gebouw is én welke verbetermogelijkheden er zijn.

Halverwege 2021 is er een onderdeel toegevoegd aan het energielabel. Op alle nieuwe energielabels staat vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de 'Standaard voor woningisolatie'. Is dit het geval dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De 'Standaard voor woningisolatie' geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd en in veel gevallen kan de woning aangesloten worden op een warmtepomp of warmtenet. 

Verplichting energielabel

Wie een woning oplevert, verkoopt of verhuurt, krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Bron: RVO

Energielabel aanvragen?

Wilt u een energielabel aanvragen dan kan dit met een aantal eenvoudige stappen via de website Energiecertificaat.nl

Vragen?

Heeft u hierover vragen over het vernieuwde energielabel, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Energielabel aanvragen