Bij het opstellen van een energielabel maken we een onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Dit bieden we aan in contractvorm, maar ook op projectbasis. Een doorlopend contract wordt veelal toegepast voor alle voorkomende werkzaamheden rond het opstellen en beheren van de EnergiePrestatie van gebouwen en energielabels. Het grote voordeel van de contractvorm is dat er gewerkt wordt op basis van te voren vastgestelde eenheidsprijzen. Hierdoor gaat er geen tijd verloren aan een offertetraject, welke opgestart moet worden bij een nieuwe opdracht. De werkzaamheden kunnen door medewerkers direct via een centraal mailadres worden doorgegeven, waarna ze direct worden ingepland. 

Bestaande bouw

Indien sprake is van bestaande bouw dan zijn de volgende twee situaties mogelijk:

  • Contractvorm
    Bij bestaande woningen, welke voorzien zijn van een label, voert Invent mutaties en woningverbeteringen door. Daarnaast adviseren we bij verbeterplannen en helpen met het op orde houden van de data die binnen het softwarepakket Vabi Assets Energie wordt beheerd.
  • Projectmatig
    Naast het werken vanuit een contractvorm voeren we ook opdrachten uit die woningcorporaties aanbieden. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn met woningen, waarvan het energielabel binnenkort verloopt of waar een verbetertraject voor is uitgevoerd.

Nieuwbouw

Ook bij nieuwbouw worden opdrachten uitgevoerd volgens een contractvorm of projectmatig. Wanneer een energielabel moet worden afgegeven voor nieuwbouw dan is registratie van de EnergiePrestatie nodig op twee momenten, te weten:

  • Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een berekening worden opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat tijdens de uitvoering gebouwd gaat worden volgens de in de berekening vastgestelde EnergiePrestatie-indicatoren EP1, EP2 en EP3 en aan de indicator die de oververhitting aangeeft genaamd: TO juli. De uitkomsten van de berekening worden geregistreerd bij RVO, waarbij een energielabel wordt gegenereerd met de status ‘voorlopig’. Dit label is geldig tot aan de oplevering. De berekening maakt vervolgens deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.
  • Bij oplevering moet de EnergiePrestatie (EP) opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk toegepaste materialen, installaties en uitgevoerde constructies. Om deze definitieve vaststelling te doen, is het van wezenlijk belang dat de juiste informatie tijdens het werk wordt vastgelegd en dat een volledig uitvoeringsdossier aan de EP-adviseur wordt overhandigd. De EP-adviseur voert zelf ook minimaal één keer ter plekke een opname uit. Samen met het aangeleverde dossier wordt de EnergiePrestatie definitief vastgesteld. De uitkomsten van de berekening worden opnieuw geregistreerd bij RVO. Daarnaast ontvangt u het definitieve energielabel, welke tien jaar geldig is. 

Contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op dan maken we graag een afspraak om onze aanpak in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Contact