Door een eindmeting uit te voeren, kan de gemeten infiltratiewaarde in de praktijk worden getoetst. Deze eindmeting wordt veelal uitgevoerd vlak voor oplevering van een nieuw gebouw.
Het nadeel van alleen een eindmeting uitvoeren is dat, wanneer de infiltratiewaarde niet voldoet, het lastig kan zijn om de oorzaak daarvan bij de bron aan te pakken. Het is ook mogelijk om een tussentijdse meting uit te voeren tijdens het bouwproces, wanneer het gebouw wind- en waterdicht is. Tijdens de tussentijdse meting kan doormiddel van een luchtlekkageonderzoek en het meten van de voorlopige infiltratiewaarde worden beoordeeld of er in het bouwkundig casco zich problemen voordoen met betrekking tot de infiltratie. De afwijking kan op dat moment dan nog bij de bron worden aangepakt, voordat het gebouw verder wordt afgewerkt.

 

Collage blowerdoor
Blowerdoortest, als onderdeel van de luchtdichtheidsmeting

Het voordeel van een tussentijdse meting is dat er tijdig kan worden bijgestuurd tijdens het bouwproces. Het is van belang om te toetsen of nieuwbouw en renovaties aan de wettelijke eisen vanuit het Bouwbesluit voldoen. Wij adviseren om daarom een luchtdichtheidsmeting in een vroeg stadium uit te voeren. U kunt deze meting al uitvoeren tijdens de ruwbouw. In deze fase kunt u nog eenvoudig aanpassingen uitvoeren. Vervolgens kunnen wij voor de oplevering nogmaals een luchtdichtheidsmeting uitvoeren om het uiteindelijke meetresultaat te bepalen.

Luchtdichtheidsmeting XL bij grote gebouwen

Invent heeft voldoende meetapparatuur beschikbaar om ook voor grote gebouwen een luchtdichtheidsmeting uit te voeren. Hierbij worden meerdere ventilatoren gebruikt om grote volumes in één keer te kunnen meten. Aan de hand van het te meten volume en de beoogde infiltratiewaarde kan worden bepaald hoeveel ventilatoren er nodig zijn. Om de drukverdeling in grote gebouwen gelijkmatig te laten verlopen, zullen de ventilatoren over meerdere meetopstellingen door het gebouw worden verdeeld.