Om EnergiePrestatie-berekeningen te mogen registreren moet een bedrijf gecertificeerd zijn volgens de BRL-9500. De EnergiePrestatatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld. Voor nieuwbouw bij het aanvragen voor een omgevingsvergunning en bij de oplevering. Voor bestaande bouw in het kader van verkoop of verhuur.

Binnen de regelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw worden de subdeelgebieden basisopname en detailopname onderscheiden, met daaraan gekoppeld eisen richting de uitvoerende adviseur. 

Situatie nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 moet de EnergiePrestatie van een nieuwbouw pand (woning/ utiliteit) opgesteld en geregistreerd worden door een gediplomeerd Detailadviseur. De EnergiePrestatie-berekening moet anders dan voorheen opgesteld worden bij zowel de aanvraag bij een omgevingsvergunnning als bij de oplevering. In beide gevallen zullen de resultaten uit de berekening worden geregistreerd bij de overheid. Bij de registratie aanvraag omgevingsvergunning wordt een voorlopig energielabel afgegeven, die bij registratie oplevering wordt omgezet in een definitief energielabel, welke 10 jaar geldig is.  

Aanvraag omgevingsvergunning

De EnergiePrestatie-berekening bij aanvraag omgevingsvergunning wordt opgesteld aan de hand van de beschikbare documenten die op dat moment voor handen zijn. Tevens worden de minimale eisen uit het Bouwbesluit meegenomen, indien gewenst worden hogere eisen doorberekend. 

Dossiervorming tijdens het bouwproces en oplevering

Tijdens de uitvoering dient voldoende bewijsmateriaal van de toegepaste energetische onderdelen in een projectdossier worden verzameld. Op basis van de werkelijke toegepaste maatregelen zal de EnergiePrestatie bij oplevering worden geregistreerd bij RVO.

SKW certificering EP-berekeningen
SKW Certificering EP-berekeningen

Gecertificeerd

Alle genoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Invent is een gecertificeerd bij SKW certificatie

Combinatie met bouwbesluitberekeningen

De genoemde berekeningen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met de overige bouwbesluitberekeningen. Lees hier meer. 

Vragen?

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

 

Contact

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant