Afdrukken
Categorie: Menupagina
Hits: 7371

De methodiek is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteit. NTA 8800 geeft de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2) weer

NTA 8800 is een bepalingsmethode

De NTA 8800 bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een bepalingsmethode waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De methode is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Bron: NEN.nl

EnergiePrestatie voor gebouwen volgens NTA 8800

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG-eisen, waar nieuwe gebouwen aan moeten voldoen, goed te berekenen. Er wordt gerekend met vier indicatoren, namelijk:

Oftewel met deze indicatoren wordt bekeken of de energieprestatie van een gebouw voldoet aan de eisen vanuit het bouwbesluit.

Interesse?

Wilt u meer informatie ontvangen over de rekenmethodiek NTA 8800 neem dan contact met ons op.

Contact