Energiemonitoring is een methode om energiegebruik beheersbaar te maken, gebaseerd op het bekende gezegde: “Wat niet is te meten, is ook niet te managen”.

Hoe wordt energiemonitoring gebruikt?

Energiemonitoring stelt de gebruiker in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen lopen in de huidige situatie, wat de resultaten zijn van besparingsmaatregelen en gedragsveranderingen. Tenslotte kan het gebruikt worden om prognoses te maken van het energiegebruik in specifieke periodes of nieuwe situaties

    

 Wat kunnen we met energiemonitoring?

Het doel van energiemonitoring is het verkrijgen van informatie. Deze informatie wordt verkregen door middel van het bepalen van de relatie tussen het energiegebruik en prestatie-indicatoren zoals productie, gebouwbezetting en weersinvloeden. Met deze informatie kunnen we:

  • Fluctuaties in het energiegebruik identificeren en verklaren
  • Trendlijnen in energiegebruik grafisch weergeven
  • Het te verwachten energiegebruik berekenen bij veranderingen in de bedrijfsvoering
  • Effecten van opgetreden of ingezette veranderingen analyseren
  • Doelstellingen of streefwaarden ontwikkelen voor besparingprogramma’s of programma’s in het kader van energiezorg of milieuzorg
  • Het energiegebruik en daaraan verbonden kosten actief beheersen, in tegenstelling tot het passief accepteren van de huidige situatie

Wat is het doel?

Het uiteindelijke doel van energiemonitoring is het terugdringen van de energiekosten door middel van efficiënter energiegebruik, beheersing van het energiegebruik, en een verlaging van de CO2 emissie en overige broeikasgassen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl