Daglichtberekening

De verlichting is naast de verwarming de grootste energieverbruiker van een woning. Het efficiënter verlichten van de woning is daarom zeer interessant voor de energierekening. Daarnaast draagt verlichting bij aan een gezonde leefomgeving.

De meest effectieve manier van besparen op de verlichting is door het daglicht zoveel mogelijk te benutten. Daglicht wordt over het algemeen als de prettigste vorm van verlichting ervaren. Dit heeft ook te maken met het effect dat daglicht heeft op onze gezondheid. Manieren om, naast ramen in de gevels, extra gebruik te maken van het daglicht is via lichtkoepels of lichtsystemen.

Om optimaal gebruik te maken van het daglicht wordt er een daglichtberekening gemaakt. Dit is niet alleen handig, het is ook verplicht bij de bouw, groot onderhoud of de renovatie van een gebouw. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient per type / variant van de woning een daglichtberekening volgens de NEN 2057 worden opgesteld. Hiermee wordt aangetoond dat er voldoende daglichtopeningen in de woning aanwezig zijn, zoals in het Bouwbesluit wordt omschreven.

Daglichtberekening door Invent

Een daglichtberekening, welke wordt opgesteld volgens de NEN 2057, houdt rekening met de volgende factoren:

  • Benodigde vloeroppervlakten
  • Belemmeringen en eventuele overstekken
  • Grootte verblijfsgebied
  • Dakramen
  • Raamkozijnen
  • Hellingshoeken van de daglichtopeningen

Alle bevindingen, berekeningen en adviezen worden opgenomen in een rapportage. Die u kunt indienen bij uw vergunningsaanvraag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact