Invent kan de volgende EnergiePrestatie-berekeningen (EP) voor u uitvoeren. Deze berekeningen zijn onderdeel van de bouwbesluittoets en worden uitgevoerd volgens de NTA-8800 methodiek voor zowel woningen als utiliteit. 

Adviserende EnergiePrestatie-berekening

Om de juiste uitgangspunten te bepalen kan er een adviserende EP-berekening worden opgesteld. In het advies brengen wij in beeld wat er minimaal nodig is om aan de bouwbesluiteisen te voldoen. Tevens werken wij twee varianten uit, waarbij gekeken wordt naar een alternatieve manier om aan de eisen te voldoen en hoe de woning energieneutraal kan worden (EP3 = 100%). Dit wordt in een overzichtelijke rapportage aangeleverd. Als er een adviserende EP-berekening wordt opgesteld, dan wordt er een reductie doorgerekend op de EP-berekeningen voor de omgevingsvergunning.

EP-berekening voor de omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een NTA8800 berekening worden opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat tijdens de uitvoering gebouwd gaat worden, volgens de in de berekening vastgestelde EP-indicatoren, namelijk EP1, EP2 en EP3 en de indicator die de oververhitting aangeeft, genaamd: TOjuli. De uitkomsten van de berekening(en) worden geregistreerd bij RVO. De berekening maakt vervolgens deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.

De temperatuuroverschrijding, kan met een dynamische temperatuuroverschrijdingsberekening nauwkeuriger worden berekend. Hiermee kan op ruimteniveau de temperatuuroverschrijding worden berekend. Dit kan uitkomst bieden wanneer de TOjuli net niet voldoet. Als er een adviserende EP-berekening wordt opgesteld dan wordt er een reductie doorgerekend op de EP-W berekeningen voor de omgevingsvergunning.

EP-berekening voor de oplevering (label en netto warmtevraag)

Bij oplevering moet de EnergiePrestatie opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk toegepaste materialen, installaties en uitgevoerde constructies. Om deze definitieve vaststelling te doen is het van groot belang dat de juiste informatie tijdens het werk wordt vastgelegd en dat een volledig uitvoeringsdossier aan de EP-adviseur wordt overhandigd. De EP-adviseur voert zelf ook minimaal één keer ter plekke een opname uit. Samen met het aangeleverde dossier wordt de EnergiePrestatie definitief vastgesteld. De uitkomsten van de berekening worden opnieuw geregistreerd bij RVO. Voor de bepaling van de netto warmtevraag is het noodzakelijk dat er een geldige luchtdichtheidsmeting van de woningen beschikbaar is.

Contact

 

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl