Oppervlakte berekenen volgens NEN2580

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet per woningtype in het project een oppervlakteberekening worden opgesteld, hiervoor ligt de rekenmethode uit de NEN2580 ten grondslag. In deze rekenmethode is onder andere vastgelegd hoe het gebruiksoppervlak vastgelegd dient te worden. In het Bouwbesluit, artikel 4.1, is daarnaast vastgelegd dat minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie bestaat uit verblijfsgebied. De gebruiksoppervlakte en de bepaling van het verblijfsgebied vormen onder andere de basis voor de daglichtberekeningventilatieberekening en spuiberekeningen.

Gebruiksoppervlakte berekenen

Het gebruiksoppervlak, dat is de totale oppervlakte binnen de wanden van een gebouw zonder de:

  • Grondoppervlak van dragende muren
  • Grondoppervlak van afzonderlijke constructies groter dan 0,5 m²
  • Grondoppervlak van de leidingschachten, indien groter dan 0,5 m²
  • Oppervlak van trapgaten en vides, wanneer deze groter zijn dan 4 m²
  • Oppervlak van ruimten met een vrije hoogte lager dan 1,5 meter
  • Zolders welke niet toegankelijk zijn (enkel door een luik, lees: geen vlizotrap)

Kleine nissen worden niet meegenomen in de berekening van het bruto vloeroppervlak. Op deze manier kunnen er nog aanpassingen aan de indeling van het gebouw worden gemaakt.

Wat is de NEN2580?

Het is een Nederlandse norm die definities, termen en bepalingsmethoden bevat voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan. De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact