Berekening vastgesteld volgens NTA 8800

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of de oplevering moet per constructie de Rc of U-waarde bepaald worden. Voor deze berekening ligt de rekenmethodiek van de NTA 8800 ten grondslag. Deze rekenmethodiek is van toepassing voor nieuwbouw en bestaande bouw. Het resultaat van de Rc-waarde, welke wordt gebruikt voor dichte constructiedelen, wordt uitgedrukt in m²K/W, hoe hoger de waarde, hoe beter de warmte wordt vastgehouden. De U-waarde, welke wordt gebruikt voor ramen, kozijn en panelen, wordt uitgedrukt in W/m²K, hoe lager de waarde hoe beter.

Met deze berekende isolatiewaarde kan worden berekend hoe goed het gebouw zijn warmte vasthoud. De isolatiewaarden dienen voor alle onderdelen, waar warmte verloren kan gaan, te worden berekend. Hierbij denkende aan vloeren, geveldelen, daken, kozijn, ramen en eventuele panelen.

U moet bij de gemeente deze waarde kunnen tonen als hierom wordt gevraagd. Een bouwvergunning vraagt hier tegenwoordig om. In deze bouwvergunning zijn dan ook de minimale eisen van de uitwendige scheidingsconstructies opgenomen. Momenteel zijn deze in het bouwbesluit als volgt vastgelegd:

  • Rc-waarde vloer: min. 3,70 m²K/W
  • Rc-waarde gevel: min. 4,70 m²K/W
  • Rc-waarde dak: min. 6,30 m²K/W
  • Gevelopeningen: max. 1,65 W/m²K

Hoe wordt de Rc-waarde berekend?

In de NTA 8800-rekenmethodiek is de rekenmethode voor de bepaling van de Rc-waarde vastgelegd. Hierbij wordt naar de volledige opbouw, van bijvoorbeeld een spouwmuur, gekeken. Ieder constructieonderdeel heeft zijn eigen isolerende eigenschappen, daarnaast speelt ook de dikte van elk constructieonderdeel een rol. Wij beschikken over een rekenmodel om deze isolatiewaarde nauwkeurig te kunnen berekenen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact