Ventilatieberekening volgens de NEN 1087

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet per type/variant van de woning een ventilatieberekening volgens de NEN 1087 worden opgesteld. Hiermee wordt berekend hoeveel ventilatie er minimaal aanwezig moet zijn per verblijfsruimte / -gebied. Dit wordt weergegeven in een ventilatiestromingsschema. Ook wordt gelijktijdig de spuiventilatie berekening gemaakt, hiermee wordt bepaald hoeveel en hoe groot de te openen delen moeten zijn.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact