Er wordt door de overheid en andere belanghebbenden continu gehamerd op het terugdringen van het energiegebruik, en dan met name de CO2 uitstoot. Voor veel bedrijven zijn de maandelijkse energiekosten een post waar men wel graag op wil bezuinigen, terwijl de hoofdpost doorgaans de personeelskosten zijn. Hoe kan men op beide vlakken besparen?

Besparen op energie en personeelskosten

Energiebesparing is belangrijk, maar er wordt vaak voorbijgegaan aan het comfort binnen gebouwen. Mensen functioneren het beste als ze zich comfortabel voelen. Veel externe en interne factoren hebben hier grote invloed op. Een slecht binnen klimaat, kan leiden tot een productieverlies van wel 20%. Door het comfort / behaaglijkheid van het personeel te verbeteren, kan er winst worden behaald op de productie. Doordat de productie stijgt, kan er in dezelfde tijd meer gemaakt worden. Wat in principe ook weer energie bespaart.

Inzicht in temperatuur, luchtkwaliteit en gebruik vertalen naar uitgebalanceerde installaties

Om de comfortbeleving te optimaliseren hebben wij een eenvoudig regel- en monitoringsysteem ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Negotica. Dit systeem waarmee de prestatie op temperatuur (lucht en straling), luchtkwaliteit en gebruik gemonitord kan worden, is laagdrempelig in aanschaf en wordt gepresenteerd in ons eigen pand.

Comfortprestatie OverzichtWij hechten veel waarde aan de functionaliteit van systemen. Om een gebouw goed te leren kennen heb je informatie nodig, het liefst informatie die over een lange periode wordt opgeslagen en geanalyseerd. Door de “standaard” regelcomponenten te betrekken in de monitoring van comfort, kan eenvoudig veel informatie over het functioneren van het gebouw, maar ook het regelgedrag van de mensen in beeld worden gebracht.

Door gebruik van sensoren kunnen beweging, temperatuur op reflectiehoogte (bijvoorbeeld het bureau), luchtvochtigheid, CO² en VOC’s (vluchtige organische verbindingen) gemeten en geanalyseerd worden. Wanneer de verwarming / koeling met ditzelfde systeem geregeld wordt, is de klepstand ook zichtbaar, en weet men of er warmte of koude geleverd wordt. Door deze data met elkaar te vergelijken kan de installatie goed uitgebalanceerd worden. 

Analyse via de comfort-prestatietool

Voor deze analyse is een comfort-prestatietool ontwikkeld. Deze geeft op basis van comfortgrenzen weer hoe het gebouw presteert ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten welke voor ons gebouw met VABI Elements berekend zijn. Door gebruik te maken van de ATG grafiek (visuele weergave vanuit VABI Elements), wordt er per uur een stip geplaatst welke het gemeten comfortpunt is van dat moment. Deze kan dan eenvoudig beoordeeld worden met de theoretische berekening vanuit VABI Elements. In het witte vlak is het goed, rood te warm en blauw te koud. Door het gebruik van live data kan men direct zien wat de situatie is, wat de invloed van wijzigingen is en hier prestatieafspraken aan relateren.

Comfortprestatie BuitentemperatuurComfortprestatie Gemiddelde temperatuur 

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

 

Contact

 

 

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl