Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eisen, welke zijn gesteld in het Bouwbesluit, moeten bij een vergunningsaanvraag diverse berekeningen worden weerlegd. Wij kunnen u onder meer ondersteunen met het opstellen van de volgende berekeningen:

20210422 bouwbesluitberekeningen

Aan het zoeken en delen van gebouwinformatie en -documenten spenderen vastgoedbeheerders vaak tientallen uren per maand. Daarnaast leidt het ontbreken van actuele informatie tot onnodige kosten. Herkent u dat? Het kan tegenwoordig veel gemakkelijker, met de komst van Gebouw Informatie Management en Digital Twins.

Gebouw Informatie Management (GIM)


Wat is het?

Gebouw Informatie Management is het gestructureerd vastleggen van alle gebouwinformatie en het toegankelijk maken ervan via de cloudsoftware Bryder. Wij kunnen u helpen met het inrichten ervan, zodat u altijd de beschikking heeft over de juiste gebouwinformatie en -documenten.

Wat doet het?
Wanneer GIM goed is ingericht, is alle informatie van alle gebouwen binnen de portfolio 24/7 beschikbaar. Voor medewerkers binnen uw organisatie en desgewenst daarbuiten. U kunt daarbij denken aan: afmetingen en hoeveelheden, installaties, contractanten, garanties, rapportages en inspecties.

Compliance

Optimale toepassing van Gebouw Informatie Management maakt het leven van vastgoedbeheerders een stuk eenvoudiger. Daarnaast heeft het grote voordelen voor vastgoedeigenaren en directies, want er is op ieder moment inzicht in de kwaliteit van de informatie en eventuele lacunes.

Stapsgewijs naar goed GIM

Onze aanpak draait in essentie om drie dingen:

 1. Bron: welke informatiebronnen zijn leidend voor welke gebouwinformatie?
 2. Organisatie: wie heeft op welke manier toegang tot welke gebouwinformatie?
 3. Bryder: hoe distribueren en controleren we de gebouwinformatie?

In een aantal stappen werken we samen met de vastgoedbeheerder toe naar een passende GIM-structuur. In Bryder staat een doordacht datamodel klaar dat specifiek voor dit doel is ingericht. Hierin komt alle gebouwinformatie gesynchroniseerd bij elkaar. Door slimme koppelingen met andere systemen is het mogelijk nog efficiënter te werken.

Interesse?

Wij ondersteunen woningcorporaties, gemeentelijke instantie en andere vastgoedbeheerders graag met het inrichten en onderhouden van hun Gebouw Informatie Management.

Als u interesse hebt, laat het ons gerust weten, wij verzorgen graag in samenwerking met Bryder een demo.

Contact

Welke verplichtingen heeft u? En hoe kunt u daaraan voldoen?

Via de wetchecker energiebesparing op de website van RVO.nl weet u binnen 5 minuten op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Voor het succesvol doorlopen van de vragen heeft u onderstaande gegevens nodig.

 • energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten
 • financiële jaarrekening
 • aantal werknemers
 • gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie

Direct naar de wetchecker klik dan hier.

invent wetchecker energiebesparing

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

GebouwsimulatieGebouwsimulatie en gebouwprestaties

De mooie visualisaties die architecten en installatie adviseurs kunnen laten zien worden steeds realistischer en zijn niet meer van echt te onderscheiden. Door deze visualisatie krijgt men een goed beeld van hoe het gebouw en de installaties eruit komen te zien. Al deze visualisaties zeggen echter niets over het samenspel van gebouw, installaties en gebruik. Ook gebouwprestaties genoemd. Deze kan Invent in beeld brengen door middel van gebouwsimulatie.

Gebouwsimulatie berekening

Bij het maken van een gebouwsimulatieberekening wordt bij Invent gebruik gemaakt van Vabi Elements Gebouwsimulatie. Met dit programma wordt in eerste instantie het te berekenen gebouw gemodelleerd. Dit kan in het programma zelf worden gedaan of door het importeren van een bestaande CAD tekening. Na implementatie worden diverse parameters ingevoerd voor een gedetailleerde gebouwsimulatie.

Gebouwsimulatie parameters:

 • Bouwkundige eigenschappen
 • Technische eigenschappen
 • Gebruik en organisatie van het gebouw

Bouwkundige eigenschappen

Alle bouwkundige eigenschappen die in het ontwerp zijn opgenomen worden in het gebouwsimulatie programma ingevoerd. De totale opbouw van vloeren, wanden en daken worden laag voor laag opgebouwd. Alleen op deze manier kunnen alle materiaaleigenschappen zoals massa, warmteaccumulatie en isolatiewaarde tot hun recht komen. Dit geldt ook voor beglazing. Zelfs de reflectiewaarden van witte dakbedekking kan worden meegenomen.

Technische eigenschappen

Wanneer de bouwkundige eigenschappen van het gebouw zijn ingevoerd kunnen de technische aspecten worden toegevoegd. De gehele installatie wordt ingevoerd zoals het ontworpen is. Het gaat hier om de ventilatie, luchtbehandeling, verwarming, koeling en regeling. Dit wordt ingevoerd in de gebouwsimulatie software met de benodigde vermogens en capaciteiten.

Gebruik en organisatie van het gebouw

Tot slot wordt het gebruik en organisatie van het gebouw ingevoerd, het gaat om de bezetting van personen, apparatuur en verlichting maar ook de gebruikstijden en de tijden wanneer de installatie actief is.

Het gedrag van het gebouw bepalen

Wanneer al deze parameters goed zijn ingevoerd kan men het gebouw gaan simuleren (doorrekenen). Het gebouwsimulatie resultaat geeft inzicht in het gedrag van het gebouw. Dit wordt weergegeven in tabellen, grafieken en 3D weergaven. Aan de hand van de uitkomsten van de gebouwsimulatie berekening wordt zichtbaar of het gebouw met de installatie tot het gewenste comfort of energieverbruik leiden. Hierna worden verschillende scenario’s doorgerekend.

Voorbeelden van gebouwsimulaties

Onderstaand een aantal voorbeelden van Vabi Elements Gebouwsimulatie;

Gebouwsimulatie warmteverlies

Gebouwsimulatie

Deze afbeelding geeft het warmteverlies van het gebouw weer. De rode ruimten hebben het grootste warmteverlies. Goed zichtbaar zijn de interne gangen welke weinig warmteverlies hebben.

Gebouwsimulatie ATG Grafiek

GebouwsimulatieDit is een Adaptieve Temperatuur Grenswaarden (ATG) grafiek. Met deze grafiek kan de prestatie van het gebouw met installatie over een geheel jaar in één weergave worden samengevat. Waarbij wit zeer comfortabel is en rood en blauw oncomfortabel. Er valt dankzij deze gebouwsimulatie veel te winnen!

Behoefteprofiel

Bij een gebouwsimulatie behoefteprofiel kunnen wij ook een weergave van het behoefteprofiel maken. De behoefte aan warmte (rood) en koude (blauw) worden hierop weergegeven.

Gebouwsimulatie analyse per ruimte

In de daginvoer kan per ruimte worden bekeken wat er in een bepaalde ruimte gebeurd. Welke invloed heeft de zoninstraling of de interne warmtelast op de ruimte. Hoeveel vermogen vraagt de verwarming en worden de juiste temperaturen behaald om het comfort te garanderen.

Ziekteverzuim t.o.v. de temperatuur

Gebouw simulatie ziekteverzuim
Ook kan het te verwachten ziekteverzuim door bijvoorbeeld temperatuur bij de gebouwsimulatie in beeld worden gebracht. Door dit te beperken kan er veel op ziekteverzuim bespaard worden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

Contact

 

 

Energiebesparingsonderzoek

Invent heeft het “energiebesparingsonderzoek” ontwikkelt waarbij bedrijven niet alleen aan de wettelijke verplichtingen voldoen maar eveneens een bedrijfsspecifiek stappenplan krijgen.

Wat heeft ú aan het energiebesparingsonderzoek?

Niet alleen bent u met uw bedrijfspand straks wettelijk verplicht aan de nieuwe richtlijnen te voldoen, het kan u ook veel geld besparen. Het idee is dat in 2023 álle kantoren in Nederland een energielabel van minimaal C  of hoger moeten hebben. De consequenties zijn bijvoorbeeld dat banken straks kantoren met een label lager dan C niet meer willen financieren. Deze panden mogen in 2023 dan officieel niet meer verkocht of verhuurd worden.

Energiedoelen 2030

Per 2030 wil de regering dat alle bedrijfpanden van een A-label zijn voorzien. Het energiebesparingsonderzoek van Invent indexeerd uw pand en stelt met u een plan op voor het behalen van het gewenste label. Zoals eerder vermeld is dit wettelijk verplicht, maar het energiezuinig maken van het bedrijfspand bespaart u natuurlijk enorm op de energierekening. Het behalen van een C-label en uiteindelijk een A-label is in alle opzichten voordelig voor u en uw bedrijf. 

Het Invent energiebesparingsonderzoek bestaat uit o.a:

 • Energienotacontrole
 • Bouwkundige en installatie technische eigenschappen
 • Ventilatie
 • Verlichting en apparatuur
 • Veiligheid
 • Afval en duurzame energieopwekking

Na de opname kan er een CO2 - footprint worden opgesteld met daaraan gekoppeld een investeringsplan. We kijken ook samen naar mogelijke subsidie en financieringsmogelijkheden voor het energiebesparingsonderzoek.

Energienotacontrole

Zonder het te weten betalen een groot aantal bedrijven een te hoge rekening voor hun energie. Dit komt omdat de leveranciers van energie niet altijd alle vernieuwde regels wat betreft te prijsafspraken doorvoeren. Ook veel scholen en gemeenten hebben hier overigens last van. Wat er ook aan de hand kan zijn is dat de contracten verouderd zijn, en het bedrijf of de instelling daardoor meerdere jaren simpelweg te veel betaald. Het energiebesparingsonderzoek van Invent bevat ook een energienotacontrole. Door middel van deze controle kunt u dus in de eerste plaats misschien wel een flink bedrag besparen. Daarnaast is dit een controle om te kijken of het huidige contract voldoet aan de richtlijnen die gesteld zijn voor 2023.

Belangrijke aandachtspunten van het energiebesparingsonderzoek:

energiebesparingsonderzoek

Een energiebesparingsonderzoek helpt u te voldoen aan de wet- en regelgeving van de overheid.


Met een energiebesparingsonderzoek zorgt u ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de juiste wet- en regelgeving omtrent engeriebesparing. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten van de Rijksoverheid hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten. Hierdoor is binnen enkele jaren de investering weer terugverdiend.

Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan is het verplicht om energiebesparende maatregelen nemen, tenminste als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Deze maatregelen worden vastgelegd per sector door de overheid. Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente van u eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert. Voor aanvullende vragen hierover kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

energiebesparingsonderzoek 1

Meer weten over het Energiebesparingsonderzoek?

Wil u meer weten over wat Invent voor u en uw gebouw kan betekenen? Of wilt u meer weten over het energiebesparingsonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat de mogelijkheden zijn

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant