Afdrukken
Categorie: Woning & gebouw optimalisatie
Hits: 48554

Een luchtdichtheidsmeting is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt gemeten middels een blowerdoortest. Deze meting wordt zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde welke kan worden getoetst aan het bouwbesluit of een ontwerpberekening.Voor nieuwbouw wordt deze luchtdichtheid verwerkt in de EnergiePrestatie-berekening bij de bouwaanvraag en noemt men het de infiltratiewaarde of qv10 waarde.Wanneer de luchtdoorlatendheid van een gebouw te hoog is heeft dit negatieve gevolgen voor het energieverbruik, comfort en kan dit mogelijk bouwfysische problemen opleveren.

luchtdichtheidsmeting luchtdichtheidsmeting

 

 

Waarom een luchtdichtheidsmeting uitvoeren?

Door een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest uit te voeren in uw bestaande of nieuwe gebouw zijn luchtlekkages door kieren en naden in de buitenschil eenvoudig op te sporen. Met behulp van een zogenaamde BlowerDoor kunnen wij het gebouw op druk zetten en luchtlekkages zichtbaar maken door artificiële rook of thermografie toe te passen en dit op foto vast te leggen in een rapport. Hierdoor kunnen er doelgericht verbeteringen worden toegepast. Een betere luchtdichtheid van uw gebouw zal energiebesparing en een verhoogd comfort opleveren.

Wanneer een luchdichtheidsmeting uitvoeren?

Wanneer er in de ontwerpberekening (EPG, EP, BENG, PHPP) of vanuit certificeringseisen een meetwaarde voor infiltratie wordt opgegeven, dan moet deze in de praktijk worden gecontroleerd. Dit kan door een luchtdichtheidsmeting uit te voeren. Een tussentijdse luchtdichtheidsmeting kan hoge kosten voorkomen door waar nodig tijdig bij te kunnen sturen. Doordat de goed geïsoleerde thermische schil en de installaties (verwarming en ventilatie) in een gebouwontwerp steeds meer op elkaar worden afgestemd is het belangrijk in de praktijk de beoogde prestaties ook daadwerkelijk te halen. De infiltratie (kierdichtheid) van de thermische schil speelt daarbij een belangrijke rol. Wanneer de infiltratiewaarde in de praktijk te hoog is, zal dat van negatieve invloed zijn op het energieverbruik en comfort in het gebouw, lees hier meer.

20201105 blowerdoortest.verkl

Waar kan een luchtdichtheidsmeting worden uitgevoerd?

Luchtdichtheidsmetingen kunnen in allerlei soorten gebouwen en voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd:

Voordelen van een goede kierdichtheid

De metingen worden uitgevoerd volgens het Bouwbesluit

Luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd conform NEN 2686 / NEN-EN 13829 en de vervangende norm NEN-EN-ISO 9972.Ook hanteren wij de SKH beoordelingsgrondslag 13-01 (SKH-BGS13-01). Invent is betrokken bij het opstellen en het bijhouden van dit document. Deze beoordelingsgrondslag is door enkele meettechnici samen met SKH opgesteld om te waarborgen dat luchtdichtheidsmetingen eenduidig worden uitgevoerd.

Invent is lid van de branchevereniging NBvL (Nederlandse Branche voor Luchtdichtheidsmetingen)

 

NBvL Invent

Werkgebied

Ons werkgebied voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen of blowerdoortest is Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Overijssel. In overleg voeren we ook opdrachten uit in de rest van Nederland.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact