Aandacht voor kwaliteit

Invent besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de adviserende werkzaamheden, onder andere door certificering. Op deze manier houden we onze mensen scherp en zijn onze klantenrelaties verzekerd van een goed eindproduct.

SKW Certificering

  Energieprestatie rapport utiliteitsgebouwen Energieprestatie rapport utiliteitsgebouwen

KIWA - BRL 8010 certificaat

Verklaring VPK K52840 04 certificering energielabel

Epa-maatwerkrapport

  certificering energielabel EPA maatwerkrapport maatwerkrapport bestaande utiliteitsgebouwen certificering energielabel

Energieprestatieadvisering

Goede kwaliteit leidt tot verlenging certificaten

Invent heeft een goede score behaald op de kwaliteitscontrole van de certificering voor energielabeling gebouwen en aanvullend advies hiervoor. Certificerende instelling SKW verstrekte onlangs de nieuwe certificaten (BRL9500) die voor deze werkzaamheden verplicht zijn. Naast toetsing of het energielabel juist is opgesteld, worden ook eisen gesteld aan het totale bedrijfsproces wat hierbij komt kijken. Door het behalen van dit resultaat kunnen we de "energielabel-werkzaamheden" voortzetten.


Ventilatiekeur

Ook voor de werkzaamheden voor Ventilatie Prestatiekeur is door certificerende instelling KIWA een nieuw certificaat verstrekt. Dit certificaat valt onder de BRL 8010. Een aantal woningcorporaties hebben al belangstelling getoond voor de waterdichte methode voor het bepalen van de kwaliteit van ventilatiesystemen.