• Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend;
  • Invent is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Invent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht;
  • De woningen worden bezocht en ingemeten volgens de ISSO 82.1;
  • Certificatie is volgens de BRL9500-W woningen en woongebouwen (methode 2020). Onze certificaten zijn beschikbaar op onze website www.invent.nl;
  • De opdrachtgever wordt geacht medewerking te verlenen aan een eventueel herhalingsonderzoek ten behoeve van kwaliteitsborging en certificering. Indien dit geweigerd wordt of omdat er geen toegang kan worden verkregen tot her-inspectie van de woning, kan de registratie van de berekening en daarmee ook het energielabel van de betreffende woning worden ingetrokken;
  • De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand worden geregistreerd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door aanvaarding/ondertekening van deze aanbieding verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van het feit dat de gegevens in het monitoringsbestand worden geregistreerd bij derden.