MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Hiermee wordt bedoeld dat er bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten wordt gemaakt. Tevens wordt er rekening gehouden met stakeholderbelangen. Deze stakeholders kunnen, omwonenden, leveranciers en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin zijn. MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten, ook wordt er gekeken naar transparantie en winst voor mens (people), milieu (planet) en maatschappij (profit).

Het maatschappelijk verantwoord werken en denken zit ons van nature in de genen. Het MVO- programma is verweven met de bedrijfsvisie en duurzaamheid, waarbij de onderdelen dikwijls door elkaar heen lopen. Volg de verschillende pagina’s om te zien wat Invent zoal doet aan MVO. Hieruit is op te maken dat Invent bewust is van haar belasting op het milieu en hier actie op onderneemt.

Bedrijfspand

Het bedrijfspand van Invent staat centraal in de visie van het bedrijf. Zo is het energieneutraal en volgens de Trias Energetica gebouwd. De bouwaard van het pand is houtskelet en is de gevel bedekt met natuursteen/drentse keien. De volgende gebouw eigenschappen zijn van toepassing:

Type Rc-waarde
Vloer 4,5
Gevel 4,5
Dak 4,5 en 8,5
Raam U = 1,71 en 1,43

Het bedrijfspand is bijna energieneutraal. Het gebouw is volgens de Trias Energetica gebouwd. Zo heeft de schil goede thermische eigenschappen en is er veel raamoppervlak aanwezig met zonwering. Daarna is de energievraag verder gereduceerd door het toepassen van solatubes in elke ruimte waardoor er overdag niet tot nauwelijks verlichting brandt. energiezuinige verlichting en een warmtepomp met een laagtemperatuur afgifte systeem welke bestaat uit vloerverwarming en -koeling. Door het toepassen van de warmtepomp is er geen gasaansluiting nodig en wordt er alleen elektriciteit verbruikt. De elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door 167 zonnepanelen met een totaal vermogen van 29,21 kW. De overige energie wordt groen ingekocht. Door de goede kierdichting van het gebouw dient er gecontroleerd geventileerd te worden. Dit gebeurt door meerdere warmteterugwin-units (wtw). 

Om oververhitting tegen te gaan zijn alle ramen voorzien van zonwering en is het dak deels voorzien van warmtewerende (witte) dakbedekking. Door alle toepassingen heeft het gebouw een energielabel van A+.

Naast het volledig duurzame bedrijfsgebouw is ook omliggende terrein voorzien van natuurstenen uit de omgeving, zo zijn er veel kilometers bespaard. Invent stelt als doel een energie efficiënt, comfortabel en gezond binnenklimaat door een praktijk gerichte aanpak. Het pand staat centraal en laat zien wat er mogelijk is.

Milieubarometer

De milieubarometer is een online tool, waaruit een duidelijk overzicht ontstaat over hoe een bedrijf scoort op het gebied van milieu. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel van een CO2-footprint. Invent Advies maakt hier actief gebruik van waarbij mogelijke verbeteringen worden besproken en doorgevoerd. Dit is te zien aan ons bedrijfspand en uitbreidende duurzame wagenpark.
De resultaten van Invent zijn hieronder weergegeven. Deze gegevens zullen elk jaar medio het tweede kwartaal, met het voorgaande jaar, worden aangevuld.

Hieronder wordt verder ingegaan op het jaar 2017 waarbij het grootste deel, elektriciteit, wordt uitgelicht middels de CO2-footprint.  

invent mvo CO2 footprintDit komt neer op een verbruik van 25 kWh/m2

Elektriciteit is de grootste post binnen de milieubarometer van Invent. Als we hierop inzoomen zien we dat bijna de helft hiervan wordt gebruikt voor het opladen van voertuigen.De andere helft wordt gebruikt door het gebouw waarbij het wordt geëlimineerd door het zelf opwekken en het terugleveren van stroom. Hierdoor kun je stellen dat het bedrijfspand van Invent energieneutraal is. (dubbelklik op de afbeelding voor een grotere weergave).


invent mvo milieumeter taartdiagram 2017

 

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobilieit

Ook op het aspect 'mobiliteit' gaat Invent met de tijd mee. Zo zijn er momenteel vier laadpunten voor elektrische auto’s die tevens zijn opengesteld voor publiekelijk gebruik. Op dit moment heeft Invent drie volledig elektrische bedrijfswagens, een volledig elektrisch aangedreven auto met back-up generator, een plug-in hybride en vier auto’s op groen gas in gebruik.

Biologische producten

Ook op het gebied van levenswaren staat MVO hoog in het vaandel. Zo wordt binnen Invent alleen Fair trade koffie en thee van Puro geschonken en worden er zoveel mogelijk biologische producten gebruikt. De keuze bewust en met afweging van de MVO principes gemaakt.

Afvalscheiding

In het bedrijfspand worden de volgende afvalstromen gescheiden:

 • GFT
 • Papier
 • Batterijen
 • Lampen
 • Cartridges (opbrengst stichting AAP)

Het papierafval wordt ingeleverd door een lokale basisschool. Verder gaat de opbrengst van de cartridges naar stichting AAP. Deze stichting verbeterd op duurzame manier de opvang en welzijn van apen en andere zoogdieren.

Medewerkers

De medewerkers van Invent zijn en blijven nog altijd het belangrijkste ‘kapitaal’. Invent heeft een groot deel van haar medewerkers in vaste dienst en een deel van deze collega's zijn ook al jaren werkzaam voor Invent. Invent hecht veel waarde dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als zakelijk. Daarom biedt Invent ieder jaar een opleiding aan, die alle medewerkers kunnen volgens. 

Invent stelt kwaliteit en integere bedrijfsvoering centraal. Van haar medewerkers wordt verwacht dat zij zich houden aan de kernwaarden en de fundamentele beginselen:

 • Integriteit;
 • Objectiviteit;
 • Deskundigheid;
 • Zorgvuldigheid;
 • Vertrouwelijkheid;
 • Professionele houding.

Bij alles wat we doen worden de belangen van onze opdrachtgevers in het oog gehouden. Gezien de voortdurende veranderingen binnen onze branche is het van groot belang dat alle medewerkers binnen Invent zich blijven ontwikkelen. Het is op de lange termijn noodzakelijk dat wij ons richten op de juiste personen in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Participatie

Sponsor

Naast de onderdelen waarbij MVO in de bedrijfsvoering geïntegreerd is, zet Invent zich ook in voor tal van maatschappelijke ondersteuning van voornamelijk kleinschalige projecten.

Project 1miljoenwatt

Invent heeft tevens met 10 zonnepanelen gepartcipeerd in het project 1miljoenwatt. Stichting 1miljoenwatt biedt hiermee de mogelijkheid om zonnepanelen in een grootschalig zonne-energieproject te kopen. Door zonnepanelen samen met anderen op het dak van het voetbal Stadion Euroborg Groningen neer te leggen, zijn de voordelen van zonne-energie voor iedereen beschikbaar. Naast dit project particpeert Invent eveneens met 10 panelen in het energieneutraal maken van het stadion van Achilles 1894 in Assen.

 utiliteitsgebouw verzekeren groningen