Hieronder treft u de maatregelen aan die wij treffen voor het veilig en gezond uitvoeren van inspectie- en controle werkzaamheden bij gebouwbezoeken.

Waarom een Veiligheidsprotocol

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners/gebouwgebruikers en onze inspecteurs waarmee onze medewerkers veilig haar werkzaamheden kunnen uitvoeren in de huidige situatie omtrent het coronavirus. Het doel van dit protocol is dat werkzaamheden op kantoor, de bouwplaats en bij mensen thuis veilig uitgevoerd kunnen worden. Het fungeert als leidraad voor uitvoering van binnen- en buitenwerkzaamheden ten tijde van de corona maatregelen en heeft als doel de veiligheid en gezondheid van alle partijen te waarborgen. Dit document is gebaseerd op de laatste geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, volgens de laatste persconferentie en gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur voor de duur van 4 weken. Indien nodig wordt dit protocol geüpdatet wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht zijn.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners/gebouwgebruikers verblijven, is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners/gebouwgebruikers een vereiste. Indien er geen instemming wordt gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd en vindt uitvoering niet plaats.

Maatregelen Rijksoverheid en RIVM richtlijnen

Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangepast. Dit betekent onder meer, dat alle vergunningsplichtige bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 september 2020. Daaronder vallen de werkzaamheden van de bouw en techniek niet. Uiteraard moet iedereen zich houden aan de RIVM richtlijnen, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.

Werken achter de voordeur is toegestaan met in achtneming van de volgende richtlijnen:

 • Houd minimaal 1,5 m afstand 
 • Geef elkaar geen hand
 • Was regelmatig de handen
 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten
 • Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben
 • Niezen of hoesten wordt gedaan in de elleboogholte
 • Bij het snuiten van de neus, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd drukte en geeft elkaar de ruimte

Informeren bewoners/gebouwgebruikers

Bij werkzaamheden in een woning of gebouw worden bewoners/gebouwgebruikers altijd van te voren geïnformeerd over onze komst en wat het doel is. Daarbij wordt vermeld wat we van de bewoners/gebouwgebruikers verwachten tijdens onze inspectie. Op het moment van de inspectie wordt nogmaals door de inspecteur gevraagd:

 • Om goedkeuring voor de werkzaamheden
 • Of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot corona
 • Of zij of huisgenoten tot de categorie kwetsbare personen horen
 • Tijdens de werkzaamheden de woning goed te ventileren en ervoor te zorgen dat installaties goed bereikbaar zijn.

Wanneer vinden er geen werkzaamheden plaats?

 • Indien bewoners/gebouwgebruikers niet akkoord gaan met het veiligheidsprotocol en/of;
 • Indien bewoners/gebouwgebruikers griep- en/of koortsverschijnselen hebben. Onze inspecteurs betreden dan niet de woning of het gebouw voor het uitvoeren van werkzaamheden. Indien de bewoners/gebouwgebruikers tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, wordt in overleg met bewoners/gebouwgebruikers ingeschat of het verstandig is om te starten met werkzaamheden of dat deze worden doorgeschoven naar een later moment.

Persoonlijke bescherming

Voor de opname belt onze inspecteur aan en neemt hij/zij voldoende afstand van de deur zodat de deur veilig geopend kan worden. Onze inspecteur legt daarna uit wat hij/zij precies komt doen en wat de bewoners/gebouwgebruikers kunnen verwachten. Indien gewenst, kan met de inspecteur afspraken gemaakt worden over de omgang van de inspecteur in de woning of in het gebouw. Tijdens de opname draagt onze inspecteur een mondkapje. Indien gewenst worden er handschoenen gedragen. Voor en na elk bezoek zal de inspecteur zijn handen en meetapparatuur reinigen met desinfecterende producten.

Tijdens de inspectie

Om de veiligheid van de bewoners/gebouwgebruikers en die van onze inspecteurs te borgen, proberen wij zo kort mogelijk in de woning of het gebouw aanwezig te zijn. Indien niet echt noodzakelijk raken wij niets aan. Indien iets verzet moet worden, vragen wij de bewoners of gebouwgebruikers dit voor ons te doen. Uitgangspunt is dat dit zo min mogelijk nodig zal zijn. Wij verzoeken de bewoners/gebouwgebruikers tijdens de werkzaamheden de woning of het gebouw goed te ventileren en ervoor te zorgen dat installaties (zoals bijvoorbeeld verwarmingsketel, ventilatieunit e.d.) goed bereikbaar zijn. Zodra de opname klaar is, wordt dit altijd gemeld.

Indien de bewoners/gebouwgebruikers zich tijdens de inspectie toch niet veilig voelt omdat:

 • De inspecteur hoest, niest, snottert of
 • Zich niet aan de door u samen gemaakte afspraken houdt

Dan verzoeken wij om dit aan de inspecteur aan te geven en indien nodig hem/haar te verzoeken de inspectie af te breken en de woning of het gebouw te verlaten. Onze inspecteur is zelf verantwoordelijk om de regels na te leven! 

Herkenbaarheid medewerkers Invent

Onze inspecteurs zijn goed herkenbaar en dragen bedrijfskleding. Dit is een zwarte polo en/of jas met daarop het bedrijfslogo. Daaroverheen wordt een geel hesje gedragen met daarop een tekst waaruit blijkt dat er 1,5m afstand gehouden moet worden.Tevens kunnen zij zich legitimeren met een bedrijfspas van Invent.

Download onze infographic

Invent heeft haar werkwijze ook weergegeven in een infographic, download hier. In deze infographic leest u stapsgewijs hoe Invent inspecties uitvoert met inachtneming van de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers.

20200826 samen houden we veiligVragen?

Heeft u aanvullende vragen naar aanleiding van het protocol neem dan gerust contact met ons op.