Er is door de overheid een niveau vastgesteld voor woningisolatie die als basis geldt voor een aardgasvrije warmtevoorziening, genaamd de Standaard voor woningisolatie. De Standaard voor woningisolatie is ontstaan uit het klimaatakkoord en is opgesteld door een speciale commissie, welke onder meer bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond. De Standaard geeft aan wanneer woningen voldoende zijn geïsoleerd om aardgasvrij te worden en is een advies voor de isolatiegraad van uw woning.

Terugbrengen warmteverlies

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Wanneer het warmteverlies kan worden teruggebracht dan kan de woning ook met andere duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Hierdoor krijgen woningbeheerders en -gebruikers inzage welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden om over te kunnen gaan tot het verwarmen zonder aardgas.

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl